Vacatures
Home
Houtzagers

Houtzagers en partners

Drs. Hanneke Houtzagers is haar loopbaan begonnen in de profitsector (o.a. GITP en Research International/Unilever) waar ze 14 jaar verschillende leidinggevende en inhoudelijke functies heeft bekleed. In 2003 stapte ze over naar de zorg en heeft daar 10 jaar gewerkt in de functie van districtsmanager, bestuurder en lid raad van bestuur. Naast deze werkzaamheden heeft ze een aantal toezichthoudende functies vervuld en is als consulent betrokken geweest bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Van 2013 tot medio 2018 is Hanneke als partner verbonden geweest aan K+V, bureau voor interim management en werving en selectie. In september 2018 heeft ze het bureau Governance Search & Selection opgericht.

Door ervaring van ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest in verschillende rollen in de zorg kent Hanneke de dynamiek tussen raden van toezicht, bestuur en management. Hanneke weet dat er veel energie kan gaan zitten in het afstemmen van bestuurlijke processen tussen management team, raad van bestuur en raad van toezicht. Een goede samenwerking in deze driehoek voorkomt energieverlies waardoor het primaire proces de aandacht krijgt. Een goede verhouding en samenwerking, ook op het persoonlijk vlak, is in deze driehoek cruciaal en creëert dan daadwerkelijk maatschappelijke waarde.

Hanneke wil graag een bijdrage leveren aan organisaties die werkzaamheden verrichten ten behoeve van kwetsbare mensen in de maatschappij. Op een mensgerichte, betrokken wijze,  maakt ze een scherpe analyse van de context. Daarnaast heeft ze een sterke regie op proces en goed oog voor wederzijdse belangen.  Ze is verbindend, zakelijk en vasthoudend. In haar praktijk is 98% van de opdrachten voor langere termijn succesvol ingevuld.

Top