Vacatures
4
Home
Visie en Werkwijze

Visie en Werkwijze

Governance is niet alleen het voldoen aan regels, maar ook het creëren van maatschappelijke waarde.

Visie

Onze visie (GS&S) is dat goed toezicht en bestuur steeds meer draait om de vraag welke waarde de organisatie toevoegt aan de maatschappij en wat de rol van het toezicht en bestuur daarin is.  Wij geloven dat governance niet gaat over het voldoen aan regels, maar over het creëren van maatschappelijke waarde. Het uitdragen van de kernwaarden in het dagelijkse handelen van medewerkers is daarbij essentieel.

Als opdrachtgever moet je een besluit nemen over een benoeming die van grote invloed zal zijn op de organisatie. Niet alleen kennis van zaken bij de kandidaat, maar zeker ook de juiste match tussen kandidaat en organisatie zijn daarbij cruciaal. De zoektocht naar een passende kandidaat is daarom een zorgvuldig proces. Houtzagers en partners zet haar ervaring graag in voor uw organisatie.

Houtzagers en partners heeft met veel opdrachtgevers en kandidaten een langdurige samenwerking opgebouwd. Die samenwerking is gebaseerd op maatwerk, kwaliteit, respect, vertrouwen en vakmanschap. 


Werkwijze

De werving en selectie door Houtzagers en partners start met heldere afspraken vooraf over het proces, zodat de opdrachtgever steeds inzicht heeft en houdt in het verloop van de procedure. 

Voor het opstellen en aanscherpen van het profiel voor de vacature voeren we gesprekken met de relevante betrokkenen (inspraakorganen, management, externe stakeholders, professionals) met als doel te bepalen waar de organisatie staat en wat wordt verwacht van de te benoemen kandidaat.

Het profiel bevat informatie over de organisatie, de inhoud van de functie, de vereiste kennis, ervaring en vaardigheden. Al deze informatie wordt verwerkt in resultaatgebieden en zo mogelijk succesfactoren, zodat zowel opdrachtgever als mogelijke kandidaten helder zijn geïnformeerd over de uitgangspunten van de werving.

Het profiel wordt gepubliceerd en daarnaast wordt actief een search ingezet, onder meer in het uitgebreide bestand/netwerk van Houtzagers & Partners. De ervaring leert dat uit een dergelijke combinatie de meeste geschikte kandidaten naar voren komen.

Kandidaten worden persoonlijk en discreet benaderd, waarbij ze een volledige toelichting krijgen op de functie. In verdiepende gesprekken stemmen wij de visie, vaardigheden, competenties, drijfveren en resultaten van de kandidaat af binnen in de context van de opdracht. Tijdens de gehele procedure monitoren wij het proces, begeleiden commissies en zijn wij adviseur van opdrachtgever en kandidaten. Een gericht referentieonderzoek en/of integriteitsonderzoek is essentieel onderdeel van de procedure. De totale doorlooptijd van een procedure bedraagt gemiddeld twaalf weken. Omstreeks drie en negen maanden na benoeming vindt er een evaluatie plaats.

Indien relevant, bijvoorbeeld wanneer de fit van raad van toezicht of raad van commissarissen van essentieel belang is, kunnen we gebruik maken van persoonlijkheidstesten. Door inzicht te krijgen in de drijfveren, kwaliteiten en persoonskenmerken van het bestaande team kunnen wij gericht zoeken naar kandidaten met complementaire eigenschappen.

Top