Vacatures

Search Bestuur

Het benoemen van een (zorg-)bestuurder is een strategisch besluit. De raad van toezicht stapt in de werkgeversrol en wordt geacht een belangrijk strategisch besluitvormingsproces te leiden.

Het benoemen van een nieuwe bestuurder is een kwestie die velen beroert. Partijen binnen de organisatie (collega bestuurder/ managementteam, professionals, medezeggenschapsorganen, externe stakeholders, etc) hebben er, formeel dan wel informeel, belang bij dat hun invloed wordt aangewend in dit proces en verkrijgen al dan niet een positie in het besluitvormingsproces.

Houtzagers en partners ondersteunt raden van toezicht in het inrichten van het proces en heeft hierin een sterke regie. Naast een goede communicatie naar alle stakeholders, een heldere communicatie over de verschillende rollen, een zorgvuldige terugkoppeling over het verloop van de besluitvorming creëren wij een vorm van interactie, terugkoppeling en openheid, waarin de raad contact onderhoudt met de betrokkenen. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijk ‘co-creatie model’ het gezag van de raad onderstreept en de legitimering van de procedure vergroot.

Top