Vacatures
Home
Executive search
Interim Toezicht en Bestuur

Search Interim Toezicht en Bestuur

Nu en dan komen Raden van Toezicht of Raden van Bestuur in een situatie waarbij, om zeer uiteenlopende redenen, een tijdelijke invulling gewenst is.

Governance Search ondersteunt organisaties bij de zoektocht naar de best passende kandidaat. In onze visie is de context van de opdracht en de organisatie het meest bepalend. Wat is de aanleiding van de interim vraag, welke opdracht ligt er en binnen welke dynamiek dient de interimmanager te opereren? We starten een search opdracht voor een interimmanager altijd met een intake, waarin we samen met u een helder beeld proberen te creëren van de context. Dit is van belang voor het juiste profiel, de selectie van de juiste kandidaat én in het belang van de interim kandidaat die hierdoor goed voorbereid aan zijn of haar opdracht kan beginnen.

Wij hebben door onze jarenlange ervaring een ruim netwerk van zeer ervaren en gekwalificeerde interimmanagers. Wij kennen hen persoonlijk en weten daarom snel een juiste match te maken. Hierbij kijken wij niet alleen naar ervaring en opleiding, maar geven net zoveel aandacht aan de persoonlijke eigenschappen en drijfveren. Wij geloven erin dat het totale beeld nodig is om een juiste match te maken met de context van de opdracht, waarmee we borgen dat er ook daadwerkelijk een succesvolle en duurzame invulling van de opdracht wordt gerealiseerd.

We stellen u maximaal drie geschikte kandidaten voor en begeleiden de selectiegesprekken. Met de gekozen kandidaat kunt u zelf afspraken maken en een contract aangaan, indien gewenst kunnen wij u hierin adviseren. Tijdens de interim-periode blijven wij betrokken en begeleiden waar nodig het proces. Dit doen we door regelmatig tussentijdse te evalueren en een eindevaluatie met u en de interimmanager te voeren, waarin we met elkaar steeds weer de match kunnen beoordelen en eventuele aanpassingen in afspraken en verwachtingen kunnen borgen.

Top