Vacatures
Home
Visie en Werkwijze
Privacyverklaring

Privacyverklaring van SEARCH BV

Privacyverklaring SEARCH BV

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens van zowel kandidaten als zakelijke relaties, die worden verzameld en/of gebuikt door SEARCH BV.

Privacy is in ons vak belangrijk en met deze verklaring willen we u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor zover noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder werving, selectie en benoeming van toezichthouders, bestuur en directie. Wij gaan strikt vertrouwelijk met uw gegevens om en deze worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht.

1 | Persoonsgegevens kandidaten
Als u bij ons in procedure bent, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens: Voor- en achternaam, voorletters en titels, adres en woonplaats
 • Contactgegevens: E-mailadressen, telefoonnummers en LinkedIn-account
 • Overige gegevens: geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat
 • Uw CV: met informatie over uw opleidingen, cursussen, stages, trainingen, werkervaring, referenties, lidmaatschappen, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en een foto
 • Assessmentrapporten
 • Integriteitsverklaringen
 • Referentieverslagen
 • E-mails en andere correspondentie
 • Mondeling door u aan ons verstrekte aanvullende informatie
 • Andere relevante informatie met betrekking tot uw carrière

Wij stellen geen prijs op het ontvangen van bijzondere persoonsgegevens (zoals politieke voorkeur, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakbond, gezondheid) daar we deze niet nodig hebben voor onze dienstverlening. Indien u er toch voor kiest om bijzondere persoonsgegevens aan ons te sturen dan kan het zijn dat ze onbedoeld worden opgeslagen. We gaan er vanuit dat u ons toestemming heeft gegeven om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken.

2 | Gegevens opdrachtgevers
Wij verwerken onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens van de contactpersonen van onze (potentiële) opdrachtgevers.

 • NAW-gegevens: Voor- en achternaam, voorletters en titels, adres en woonplaats
 • Contactgegevens: E-mailadressen, telefoonnummers en LinkedIn-account
 • Huidige functie
 • Geslacht
 • E-mails en andere correspondentie


Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te vullen en de nieuwe versie te plaatsen op onze website. Wij informeren u daar via de website over.

Top