Vacatures
Home
Executive search
Toezichthouders

Search Toezichthouders

Raden van Toezicht zijn dynamisch in hun samenstelling en die samenstelling vormt een belangrijk aspect in de kwaliteit van het toezicht. Een goede Raad heeft baat bij een variëteit in stijlen, karakters en temperamenten.

Bij wervingsopdrachten voor raden van toezicht, raden van commissarissen en bestuur kijkt Houtzagers en partners naar de samenstelling van het 'team' op basis van competenties, vaardigheden, drijfveren en welke opdracht er voor de organisatie ligt. Aan de werving gaat bij voorkeur een (zelf)evaluatie vooraf. De nieuw te werven leden moeten zich kunnen verbinden aan de Raad, maar ook het palet verbreden en toevoegen in de strategische opgave van de organisatie.

In de overtuiging dat de samenstelling van een raad baat heeft bij diversiteit hechten wij veel waarde aan de persoonlijke eigenschappen en drijfveren van de leden. Dit is voor ons de reden om u aan te bieden gebruik te maken van een nieuwe profielmeting: de ODC van Odin.

ODC (ODIN Development Compass) is innovatief en wetenschappelijk gefundeerd en gevalideerd. Het is gebaseerd op Jung en kent een duidelijke link naar de “Big Five” persoonlijkheidsmeting. ODC is zeer gebruiksvriendelijk en snel, waarbij kandidaten zelf online de input leveren voor het opstellen van hun persoonlijk profiel. De output, in de vorm van een rapportage, geeft een breed inzicht in de competenties, drijfveren alsmede de mogelijkheden als toezichthouder, leider en bestuurder.

Toepassing door Governance Search & Selection

Als teammeting voor raden van toezicht/commissarissen kan het ODC een sterke toegevoegde waarde hebben. Het verkregen inzicht op de natuurlijke (sterke), afwezige en aangeleerde (kwetsbare) kanten van een team verklaart voor welke prestaties het team wel of juist niet is toegerust. Bewust zijn over de vorm en mate daarvan, brengt realisme in wat verwacht kan worden van de ander. Tegelijkertijd biedt het bij achterblijvende resultaten inzicht hoe en met welke aanvulling (van competenties van nieuwe teamleden) het team versterkt en (meer) succesvol kan worden.

Top