Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Manager Apotheken en Paramedici bij Stichting ZONBOOG

Manager Apotheken en Paramedici bij Stichting ZONBOOG

Slim, ondernemend en authentiek

Stichting ZONBOOG is een organisatie die actief is in het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond.

Organisatie 

Op dit moment bestaat de ZONBOOG uit negen gezondheidscentra met vier apotheken, drie fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. Men draagt zorg voor circa 70.000 patiënten. 

Het leidend principe in de organisatie is de tevredenheid en het plezier van de medewerker waarbij uitwisseling van kennis en kunde en het stimuleren van elkaar centraal staat. Medewerkers tevredenheid is een gemeenschappelijk kompas waardoor ZONBOOG autonoom en gestaag groeit. Daarnaast zet de organisatie in op innovatie en maatschappelijk slim ondernemen wat ZONBOOG een waardevolle samenwerkingspartner maakt voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Elk gezondheidscentrum is een plaats waar een team van professionals multidisciplinair samenwerkt met als doel zinnige en effectieve zorg vanuit en rondom de patiënt/cliënt zo effectief mogelijk te organiseren. Een grote toegevoegde waarde van de centra is dat de professionals elkaar en de hulpverleners in de wijk kennen. In een gezondheidscentrum wordt samengewerkt tussen minimaal drie disciplines, afhankelijk van de opbouw van de wijk. 

Vanuit ZONBOOG Holding B.V. worden diensten aangeboden aan de gezondheidscentra en aan individuele zorgaanbieders buiten de centra en andere organisaties in de eerste lijn. ZONBOOG profileert zich daarnaast als een innovatieve specialist in het verzorgen van ICT-diensten in de eerste lijn. 

Opdracht 

De opdracht voor ZONBOOG is haar gedachtengoed toekomstbestendig maken in een sterk veranderend zorglandschap. Een goede positionering van de apotheken en de praktijken van de paramedici dient bij te dragen aan deze ingezette koers. 

Je opdracht in het externe veld is om nieuwe zorgvormen, innovaties en samenwerkingsverbanden voor de apothekers en paramedici te ontdekken en te initiëren om zo de kosten en de zorgvraag in evenwicht te houden. Je ziet mogelijkheden en weet de apotheken en de paramedische praktijken van de centra bij verschillende stakeholders in de wijk goed te vertegenwoordigen en onderzoekt samenwerking. 

Je opdracht intern is om sturing te geven aan het beleid en aan de medewerkers, de zorgplannen, de bedrijfsvoering van apotheken en de praktijken van de paramedici binnen ZONBOOG. 

Je faciliteert de hoogopgeleide professionals en weet wat hun werk inhoudt. Je geeft inhoud als mens en als manager aan het paradigma: ‘lerende organisatie’. 

In het Management Team ben je medeverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen en heb je een actieve inbreng ten behoeve van het algemene beleid en het specifieke beleid voor de apotheken en de paramedische praktijken. Je bent gedreven op de inhoud en weet ook vanuit het gemeenschappelijke belang te redeneren. 

Profiel
 

  • Een belangrijk aspect van de functie is het ‘out-of -the-box’- denken om zo mensen te enthousiasmeren voor nieuw zorgvormen, innovaties en samenwerkingsverbanden. 
  • Je bezit aantoonbare ervaring om externe ontwikkelingen intern te vertalen. Je weet daarvoor draagvlak te creëren en kan daarbij prioriteiten en doelen stellen om de voortgang te bewaken. 
  • Je verstevigt het netwerk van de organisatie en bent intrinsiek gemotiveerd om samenwerkingsverbanden vorm te geven. 
  • Je weet de apotheken en paramedische praktijken financieel verder te versterken; je beschikt over ondernemerschap en weet de dienstverlening uit te bouwen en te verankeren. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor het functioneren van de apotheken en paramedische diensten. 
  • Je bent een verbinder; in de interne en externe samenwerking de inspirator en hebt nadrukkelijk oog voor het primaire proces in de verschillende vormen van dienstverlening. Je hebt oog voor een goede professionele en collegiale samenwerking. Je bent gericht op het bereiken van het gemeenschappelijke resultaat. 
  • Je bent een vakman/vakvrouw, integer, transparant en uitstekend thuis in het werken met professionals bij voorkeur in de eerstelijnszorg. 
  • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ervaring in de zorg. 

Het is een boeiende, zelfstandige en uitdagende positie in een werkveld in transitie, om met een mooie en bekende organisatie de kansen te effectueren om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie (CAO-Huisartsenzorg). 

Procedure 

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 25 en woensdag 26 januari. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In het eindstadium van de selectieprocedure worden, na instemming, referenties ingewonnen van benoembare kandidaten. We streven ernaar om de procedure vóór 1 februari 2022 af te ronden. 

Reageren 

Indien je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van jouw cv en motivatie. 

Je kunt jouw brief en cv mailen naar ZONBOOG@gsearch.nl

Wij ontvangen jouw reactie graag uiterlijk 20 januari 2022. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026). 

Top