Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Bestuurlijk lid Visie team Woonstichting De Kernen

Bestuurlijk lid Visie team Woonstichting De Kernen

Focus op wonen, zorg en welzijn. Bestuurlijk, strategisch, verbindend, innovatief

Het visie team van de Woonstichting De Kernen geeft richting aan de organisatie. Bij de Kernen zetten 55 mensen zich elke dag in om de kwaliteit van wonen en kwaliteit van leven in de 38 dorpen, waar de huurders wonen, mogelijk te maken.

De organisatie

Het visie team van de Woonstichting De Kernen geeft richting aan de organisatie. Bij de Kernen zetten 55 mensen zich elke dag in om de kwaliteit van wonen en kwaliteit van leven in de 38 dorpen, waar de huurders wonen, mogelijk te maken. De Kernen heeft 5.200 sociale huurwoningen verspreid over zes gemeenten in het land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard. De Kernen is continu in beweging en gericht op samenwerking met andere woningcorporaties in het Rivierengebied verenigd in: “Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland”. 

Het gaat bij De Kernen in de eerste plaats om: “De bedoeling van het handelen” en de reflectie daarop. Het DNA van de organisatie wordt gekenmerkt door begrippen als samenwerken, openheid, klantgerichtheid, vertrouwen, optimisme, plezier, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en creativiteit. 

De Kernen is vooruitstrevend en heeft de beweging naar een netwerkorganisatie ingezet. Zo kan zij optimaal invulling geven aan haar maatschappelijke opgave: Zorgen voor goed wonen en leven voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen. De omslag van een ‘traditionele’ manier van organiseren naar het organiseren vanuit de netwerkwerkgedachte, draagt ertoe bij dat de organisatie verandert. In de netwerkorganisatie liggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij de medewerkers. Het netwerk is niet gebaseerd op hiërarchische verhoudingen, maar op onderlinge duurzame relaties en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De Kernen kent in haar besturingsfilosofie geen managementteam waarin de bestuurder en managers zitting hebben, zoals in veel andere soortgelijke organisaties. In plaats daarvan heeft De Kernen een visieteam, dat zich vanuit een bestuurlijke rol op de strategie van de organisatie richt. 

Het visieteam

Het visieteam bestaat uit drie leden, waaronder de directeur-bestuurder. Het lidmaatschap met de bestuurlijke rol in het sociale domein is vacant. De rol van het visieteam is: Het uitdragen en bewaken van de visie en de strategie, majeure besluiten nemen, bewaken en toetsen van de organisatiecapaciteit en de meerjarenbegroting. Er is veel ruimte voor discussie met elkaar, waarbij het gaat om de inhoud en de positie niet telt. Dit wordt gestimuleerd door de leden van het visieteam zelf en door medewerkers van De Kernen. Op deze wijze organiseert de Kernen een afgewogen, transparant besluitvormingsproces waarin aantoonbaar ruggen- en tegenspraak geborgd is. 

Jouw profiel
 

  • Je richt je vanuit je bestuurlijke rol op de strategie van de organisatie met focus op de thema’s kansen op de woningmarkt, samenredzaamheid, passende dienstverlening en leefbare kernen. Je voelt een sterke verbondenheid met het DNA van de Kernen. 
  • Je neemt slagvaardig de verantwoordelijkheid voor het versterken van de samenwerking met externe stakeholders, met name zorg- en welzijnspartijen inclusief gemeenten, zodanig dat de strategische doelen worden gerealiseerd. Je overziet het speelveld, snapt welke kwaliteiten nodig zijn om de strategische uitdagingen en een goed maatschappelijk rendement te realiseren. 
  • Je brengt de principes en kernwaarden van De Kernen op een plezierige manier over in verschillende in- en externe omgevingen met een diversiteit aan mensen. 
  • Jouw stijl van coaching is situationeel en gericht op een ondernemende samenwerking. Je bent verantwoordelijk voor de wijze waarop er met elkaar wordt samengewerkt. Je bent niet alleen daadkrachtig maar ook verbindend, mensgericht, je communiceert helder en effectief en weet daarmee mensen te motiveren. 
  • Je bent goed in staat om strategische ontwikkelingen te vertalen naar tactisch en operationeel niveau waardoor je anderen inspireert. Je coördineert de samenwerking en mensen binnen en buiten de organisatie die zich graag aan het proces en de inhoud committeren. 
  • Je bent sensitief, omgevingsbewust, stelt prikkelende vragen en je bent niet bevooroordeeld en hebt een HBO+/academische werk- en denkniveau. 
  • Je hebt relevante werkervaring op bestuurlijk niveau. Je kent de dynamiek van een woningbouwcoöperatie en hebt bij voorkeur werkervaring opgedaan in de driehoek: Zorg, gemeente & woningcorporatie. 

De Kernen biedt

Een boeiende en uitdagende functie waarin je wordt uitgenodigd om daadwerkelijk deel te nemen en mee te werken aan de doelen van De Kernen. Een omgeving waar ontplooiing, initiatief en ontwikkeling in het DNA van de organisatie zitten. De inschaling wordt ingevuld middels ontwikkelcirkels. Afhankelijk van waar je in jouw ontwikkeling staat valt de functie in de schaal L of M.

Procedure

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van Governance Search, in de persoon van drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026). Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte 

kandidaten. De oriënterende gesprekken vinden plaats op 1, 2 en 6 december 2021. De gesprekken met de organisatie vinden plaats in week 49. We streven ernaar om de procedure vóór 1 januari 2022 af te ronden. 

Reageren

Indien je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van jouw cv en motivatie. Je kunt jouw brief en cv mailen naar het speciaal aangemaakte e-mailadres voor deze procedure: dekernen@gsearch.nl. Wij ontvangen jouw reactie graag vóór maandag 6 december 2021. 

Top