Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur-Bestuurder Malderburch

Directeur-Bestuurder Malderburch

Verbindend, realistisch en strategisch

Malderburch centrum voor welzijn, wonen en zorg, biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.

De Organisatie

Malderburch centrum voor welzijn, wonen en zorg, biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. De stichting is al jarenlang een begrip in de gemeente Heumen en wil in co-creatie en in samenwerking met verschillende partijen de inwoners van de gemeente een toekomstig bestendig aanbod voor welzijn, wonen en zorg bieden.

De stichting is regionaal, zelfstandig en kleinschalig georganiseerd en kan daarmee haar missie en visie ten volle uitdragen en implementeren. De totale capaciteit bedraagt 124 plaatsen: 100 op de locatie in Malden en 24 op de locatie De Lage Hof in Overasselt. De omzet bedraagt circa 11 miljoen. Dagelijks zetten ongeveer 250 medewerkers en 150 vrijwilligers zich in om welzijn van de bewoners en cliënten te borgen. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn basisbegrippen van waaruit men diensten verleent. De Raad van Toezicht is sinds 1 december 2020 in de vernieuwde samenstelling compleet. De Raad is energiek, inhoudelijke sterk bemenst en ervaren. De Raad van Toezicht staat voor professionaliteit, transparantie en strategische betrokkenheid,

De organisatie bevindt zich aan de vooravond van een nieuwe fase. Op basis van een goede interne en externe analyse, zullen er strategische keuzes gemaakt gaan worden om ervoor te zorgen dat het aanbod goed (blijft) aansluiten op de vraag. Malderburch is op zoek naar intrinsiek gemotiveerde, ervaren Bestuurder die de eigenheid van de organisatie herkent en erkent en de ambitie heeft de organisatie te verstevigen en uit te bouwen naar een lonkend perspectief voor alle belanghebbenden:

Directeur-Bestuurder
 

 • U geeft de organisatie richting in de transitie naar een toekomstbestendige positie en weet op natuurlijke wijze, verbindend en oprecht, de organisatie te inspireren. Tevens beschikt u van nature over implementatie kracht om ook de inrichting slagvaardig, efficiënt kwalitatief hoogwaardig vorm te geven.
 • U bent een integraal denker, analytisch en strategisch sterk, en gaat gedegen, voortvarend, besluitvaardig slim en wijs te werk.
 • U bent zichtbaar in de organisatie, toegankelijk en schakelt gemakkelijk tussen alle niveaus. U geeft op heldere en transparante wijze leiding aan de organisatie. U schept een klimaat waarin alle medewerkers zich kunnen ontwikkelen en verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen.
 • U bent een inspirerende leider, die weet wat veranderingsprocessen inhouden. U weet het nieuwe management in haar kracht te zetten. Het inzetten van het verlenen van professionele zorg, goed werkgeverschap en hoge clienttevredenheid zijn ankerpunten die u in gezamenlijkheid met het nieuwe managementteam verder gaat uitbouwen en implementeren.
 • U weet invulling te geven aan maatschappelijk en duurzaam ondernemerschap.
 • Naast uw zorginhoudelijke kennis heeft u gedegen kennis van financiën en weet van wat er nodig is om een organisatie financieel in control te krijgen en te houden.
 • U beweegt zich actief in het externe netwerk en bent goed op de hoogte van de inhoud van de veranderingen in de zorg.
 • U investeert constructief in de samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht en weet daar open en gelijkwaardig de dialoog mee aan te gaan.

De aan te stellen Directeur-Bestuurder
 

 • Is een vakman/vakvrouw: integer, transparant, energiek, reflectief en uitstekend thuis in de ontwikkelingen van de langdurige zorg.
 • Begrijpt hoe een cultuur zich vormt en ontwikkelt en brengt de organisatie met behoud van het goede in de volgende ontwikkelingsfase.
 • Bezit bij voorkeur aantoonbare bestuurlijke ervaring in de zorg en weet kracht en tegenkracht te organiseren om zo de kwaliteit in de organisatie te borgen.
 • Heeft de drive om een stimulerende leer- en werkomgeving te creëren en anderen te stimuleren hun verantwoordelijk te nemen.
 • Is zorginhoudelijk goed onderlegd, weet wat er in de zorg speelt en is intrinsiek gemotiveerd om het goede voor de bewoner/cliënt te doen en baseert daar het handelen van de organisatie op.
 • Weet de organisatie financieel gezond te houden, beschikt over ondernemerschap en weet de maatschappelijke propositie op waarde te schatten en te borgen.
 • Is een netwerker, communicatief sterk, open en eerlijk, zal vanuit het belang van Malderburch samenwerken met andere organisaties.
 • Heeft een academische werk- en denkniveau.

De Organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie met een goede naam. Kansen om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens ( klasse 3)

Procedure

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent, verzoeken wij u in ieder geval voor vóór 20 februari 2021 te reageren met toezending van uw cv en motivatie naar het voor deze procedure aangemaakte emailadres: Malderburch@gsearch.nl

De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden middels videobellen plaats in week 7. De gesprekken met de organisatie vinden plaats in week 8

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met drs. Hanneke Houtzagers (06-5106 0026).

 

Top