Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur Parkinson Vereniging

Directeur Parkinson Vereniging

Inhoudelijk verbinder en boegbeeld

Parkinson is een sluipende aandoening met een significante impact op het leven van de mens en zijn/haar omgeving. Dat geldt ook voor de aan Parkinson verwante ziektebeelden, die als zodanig gegroepeerd worden onder de noemer Parkinsonisme.

De aandoening raakt alle domeinen: medisch, welzijn, familie, relaties, mobiliteit en de maatschappelijke positie. Naar schatting zijn er op dit moment ruim 60.000 mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal de komende decennia verder in omvang toenemen. Dat komt in belangrijke mate door de toenemende vergrijzing, maar ook omdat de diagnose Parkinson steeds eerder kan worden gesteld.

De Vereniging

De Parkinson Vereniging is al ruim 40 jaar dé onafhankelijke informatieverstrekker en een sterke representatieve vertegenwoordiger van en voor mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun naasten. De Parkinson Vereniging is dé bron voor onafhankelijke en betrouwbare informatie en kennisoverdracht en streeft, in samenwerking met andere organisaties, naar een wereld waarin Parkinson en Parkinsonismen te genezen zijn.

De vereniging is een krachtige, kritische en duidelijk zichtbare collectieve belangen-behartiger. Om de stem van de leden duidelijk te laten klinken biedt de vereniging platformen voor ontmoetingen aan, zet zich in voor onafhankelijke en betrouwbare informatie en kennisoverdracht (o.a het Parkinson Café en de Parkinson Academie) en stimuleert wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Parkinson te bestrijden.
De vereniging onderzoekt momenteel of samenwerking met andere belangen organisaties op deelgebieden mogelijk is.

De Parkinson Vereniging bestaat uit leden (9000 leden), het bestuur (7 leden), vrijwilligers (ca. 550 personen) en 9 (parttime)medewerkers in dienst van het bureau. Het team van het verenigingsbureau is gevestigd in Bunnik. Met een sterke intrinsieke motivatie en gedrevenheid op inhoudelijke kennis staan zij voor de vereniging. Het bestuur van de vereniging stelt het (strategische) beleid van de vereniging vast en ziet toe op de uitvoering onder leiding van de directeur. Het bestuur wordt gekozen door de leden. De directeur wordt aangesteld door het Bestuur.

De Parkinson Vereniging is een financieel solide en stabiele organisatie.
Meer informatie is te vinden op de website: www.parkinson-vereniging.nl en daar is het Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2020-2023 beschikbaar.

Het Bestuur van de Parkinson Vereniging komt graag in contact met kandidaten voor de positie van directeur, die met de medewerkers en de leden een volgende ontwikkelingsfase inzet. Hieronder wordt kort de opdracht voor de komende jaren en het daarbij passende profiel geschetst.

De Opdracht
 

 • U weet de Parkinson Vereniging verder uit te bouwen in een toonaangevende propositie vanuit het perspectief van mensen met Parkinson/Parkinsonisme. U doet dit met flair en ambitie en denkt graag out of the box.
 • U heeft visie op de ontwikkeling en verhoudingen in het publiek/privaat domein en weet dit expliciet te vertalen naar de doelgroep en de strategische koers van de vereniging.
 • U speelt een actieve rol in het samenwerkingsverband Parkinson Alliantie Nederland en weet de inbreng en belangen van patiënten in de breedste zin te waarborgen. Daarbij bewaakt u dat de identiteit van de Parkinson Vereniging geborgd blijft en dat de kerntaken die niet in de Alliantie zijn ondergebracht voortvarend en prominent wordenuitgevoerd.
 • U voert (structureel) overleg namens de Parkinson Vereniging met o.a. overheidsinstanties incl. de politiek, diverse beroepsgroepen, onderzoeksinstituten, ziektekostenverzekeraars alsmede met de farmaceutische industrie als subsidiegever c.q. alssponsor.
 • U neemt verantwoordelijkheid voor hetgeen u doet en verwacht dit ook van het team. U weet het team te stimuleren en creëert een prettige en enthousiasmerende werksfeer.
 • U bewaakt en stuurt op de financiële-en liquiditeitspositie van het bureau en draagt zorg voor een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen.

Het Profiel
 

 • U heeft een academische werk-en denkniveau, bij voorkeur een bedrijfskundige opleiding in combinatie met marketing.
 • U heeft bewezen resultaten gehaald op het gebied van relatiemanagement.
 • U onderhoudt een goed netwerk en heeft het lef om nieuwe wegen in te slaan.
 • U bent in staat zijn om samen te werken en gesprekspartner te zijn voor uiteenlopende (medische)professionals en in de diverse contexten de belangen van de Parkinson Vereniging tebehartigen.
 • U kent de dynamiek van een vereniging met groot aantal leden en vrijwilligers goed en weet daar wijs en met inzicht in te acteren.
 • U behoudt en verstevigt de financieel gezonde positie van de organisatie en u bent ambitieus op de gebieden van kwaliteit en innovatie.
 • U beschikt over de combinatie van strategisch inzicht en een duidelijke hands-on mentaliteit.
 • U heeft bij voorkeur meerjarige ervaring in de non profit sector en beschikt over ruime leidinggevende ervaring in een professionele organisatie met een uiteenlopende portfolio en een grote externeexposure.

De Persoon
 

 • U heeft affiniteit met (processen in) de patiëntenzorg en bij voorkeur kennis van en inzicht ontwikkelingen in dezorgsector en affiniteit met het perspectief van chronischepatiënten.
 • U bent een verbinder die vanuit het samenwerken en het gezamenlijke resultaat energie weet te generen.
 • U bent een strateeg met inhoudelijke focus, analytisch en gericht op vernieuwing.
 • U weet de regie te nemen in conflicterende belangen en daarin de synergie te vinden.
 • U bent representatief, overtuigend, standvastig, initiërend en inspirerend.

De Parkinson vereniging biedt:

Een boeiende uitdagende functie in een organisatie met een goede reputatie. Een omgeving waar ruimte is voor initiatief en ontwikkeling en de kans om een substantiële bijdrage te leveren aan het streven naar een wereld waarin Parkinson te genezen is. De functie is marktconform ingeschaald.

Procedure

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van Governance Search, in de persoon van drs. J.J.R.(Hanneke) Houtzagers(06 51060026). Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten.
In de werving wordt zeker aandacht geschonken aan het verwacht samenspel met het Bestuur.
Het Bestuur van de Parkinson vereniging is stabiel, communiceert open, met respect voor ieders rol. Zij neemt haar verantwoordelijkheid serieus en wil zorgvuldig te werk gaan.

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. De oriënterende gesprekken vinden plaats via videobellen in de laatste week van januari 2021. We streven ernaar om de procedure vóór 1 maart  2021 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie.
U kunt uw brief en cv mailen naar het speciaal aangemaakte email adres voor deze procedure Parkinson@gsearch.nl. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 24 januari 2021.

Download deze vacature als pdf.

Top