Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Toezicht Vogellanden te Zwolle

Voorzitter Raad van Toezicht Vogellanden te Zwolle

Authentiek, sensitief, procesmatig en strategisch.

Stichting de Vogellanden in Zwolle (500 medewerkers en vrijwilligers, circa 30 miljoen) is een modern centrum voor medisch-specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde. Naast deze zorg biedt de organisatie preventiezorgmodules aan.

Organisatie

Het credo: Vogellanden wil het gewoon goed doen: zo gewoon als mogelijk en zo bijzonder als nodig. Vogellanden maakt het verschil door sterke focus op client én medewerker. Medewerkers zijn stuk voor stuk professioneel en zetten zich met passie in. Maatschappelijk verantwoord handelen staat hoog in het vaandel bij Vogellanden.

De missie van Vogellanden is om te werken vanuit de filosofie van positieve gezondheid. Men gaat altijd uit van de mens en zijn/haar omgeving. Dit uitgangspunt is sterk verankerd in de visie en de kernwaarden van de organisatie; in het beleid staat niet de zorg centraal, maar de regie van de cliënt. De kernwaarden zijn professionaliteit, mensgerichtheid, humor, passie en betrouwbaarheid.

Vogellanden is in 1998 ontstaan uit een samenvoeging van de poliklinische revalidatieafdeling van ziekenhuis De Weezenlanden en het revalidatie instituut Vogelweyde. Met de ingebruikneming van het nieuwe gebouw ontstond een volwaardig revalidatiecentrum met zowel een klinische als een poliklinische functie voor zowel volwassenen- als kinderrevalidatie. In 2013 werd bijzondere tandheelkunde overgenomen van het Isala ziekenhuis en na uitbreiding gehuisvest in het hoofdgebouw van Vogellanden. Vogellanden is aan te merken als een categoraal ziekenhuis en heeft daardoor te maken met de regelgeving en financiering conform de ziekenhuizen.

Governance

Vogellanden heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf personen. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en ziet erop toe dat de Raad van Bestuur effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult hij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes.

De verhouding tussen bestuur en toezicht is zorgvuldig geregeld en voldoet aan de zorgbrede governancecode. In verband met het beëindigen van de zittingstermijn zal de huidige voorzitter per 1 januari 2021 zijn functie neerleggen.

Bestuur en Toezicht

De relatie tussen besturing en toezicht wordt gekenmerkt door inzicht en inhoud en is gebaseerd op het vinden van evenwicht tussen ondernemerschap, leefwereld van de client en de systeemwereld van regels en control. De relatie biedt ruimte om de productieve dialoog verder uit te bouwen en aan te vullen.

Voor meer informatie over Vogellanden en de Raad van Toezicht verwijzen wij naar: www.vogellanden.nl

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Om goed te kunnen functioneren, is onderstaand algemeen profiel door Vogellanden opgesteld voor alle leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast hecht de Raad aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • Academisch werk en denkniveau en brede maatschappelijke binding met een functioneel netwerk;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en bij voorkeur ervaring in maatschappelijke organisaties;
 • Het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren als lid van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur;
 • Het vermogen om te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
 • Het vermogen om het beleid van Vogellanden en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • Voldoende inzicht over de taken en rollen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 • Bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Het vermogen om in teamverband te functioneren;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich met toewijding in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

De voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht herkent zich in bovenstaand algemeen profiel. De voorzitter is daarnaast specifiek verantwoordelijk voor het houden van overzicht op basis van een integrale benadering en het doorzien van (integriteit)vraagstukken. De voorzitter weet daarbij de verschillende aspecten te benoemen en helder te maken. De voorzitter bezit natuurlijk gezag, combineert sensitiviteit met daadkracht en kan op meta-niveau functioneren.

 • Heeft een onderscheidend, toonaangevend, maatschappelijk profiel en heeft kennis van complexe organisatievraagstukken;
 • Is in staat om opbouwend om te gaan met tegenstellingen binnen Raad van Toezicht en/of binnen de Raad van Bestuur en kan deze op constructieve wijze tot een oplossing te brengen;
 • Haalt het maximale uit de dialoog en is in staat een goede samenvatting te geven van de (gedeelde) meningen en visies;
 • Is een evenwichtige, autonome, innovatieve denker en weet kracht en tegenkracht uit te nutten;
 • Heeft ruime ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als voorzitter, en is een strategisch denker zowel qua processen als inhoud;
 • Heeft aantoonbare ervaring in een organisatie met professionals: kent de dynamiek van samenwerkingsverbanden en impact daarvan;
 • Heeft scherpte en zuiverheid in wat, wanneer, op welke wijze geagendeerd dient te worden;
 • Is authentiek en in staat om binnen het teamverband een vertrouwelijke werksfeer te creëren zodat gezond kan worden omgegaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;
 • Heeft bij voorkeur bekendheid met het werkgebied van Vogellanden;
 • Is maatschappelijke actief, is voldoende beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Onderschrijft expliciet de Governancecode Zorg.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht komt regulier zeven keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie commissies: de Remuneratiecommissie; de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie. De commissies vergaderen naast de reguliere vergadering minimaal tweemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor de voorzitter bedraagt tussen de 15 en 20 dagen per jaar.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouders.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search.
De oriënterende gesprekken vinden plaats op 28 en 29 oktober en 3 en 4 november. Na deze voorselectie zal de longlist en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd worden. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Er wordt gestreefd de procedure begin december af te ronden om zo de nieuwe voorzitter per 1 januari 2021 te benoemen.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren (graag vóór 31 oktober). U kunt uw cv en motivatie sturen naar Governance Search & Selection: info@gsearch.nl

Deze vacature is in behandeling bij
drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers
06 - 51 06 00 26. 

Top