Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur-Bestuurder GGMD te Utrecht

Directeur-Bestuurder GGMD te Utrecht

Koersvast, open-minded en fair

Voor onze opdrachtgever GGMD te Utrecht zoekt Governance Search een Directeur-Bestuurder

Organisatie

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De hulpverlening is bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen. GGMD is een landelijke organisatie met een brede ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening en biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals wonen, opvoeden, werken, relaties, scholing, vrije tijd en inkomen. GGMD staat voor tweetaligheid, een deel van de medewerkers is zelf doof of slechthorend.

GGMD heeft een periode van onzekerheid achter de rug, waarbij aanvankelijk een fusie op de agenda stond die uiteindelijk geen doorgang vond. Deze tijd is nu voorbij en de organisatie zoekt een Directeur-Bestuurder die - met de organisatie - de mogelijkheden voor GGMD verkent, herkent, kansen oppakt en uitvoert, waarmee hij/zij de koers voor de komende jaren implementeert, bewaakt en succesvol maakt.

Opdracht

De opdracht is om de bestaande kracht in de organisatie toekomstbestendig en duurzaam te maken in een sterk veranderend zorglandschap. Dit betekent het herontdekken van de kracht en van de toegevoegde waarde van GGMD en deze te verzilveren en succesvol in de markt te profileren.

De organisatie bevindt zich midden in een strategische heroriëntatie, waarin alle onderdelen moeten worden bezien en doelen geformuleerd moeten worden om te komen tot tastbaar rendement.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen dient u sturing te geven en oplossingen te vinden, waarbij de business strategie geënt is op de toegevoegde waarde van de verschillende onderdelen.

De kernwaarden van de organisatie moeten toekomstbestendig ingevuld worden, waarbij de landelijke inbedding een gegeven is.

Het behoud van professionele zorgverlening en professionele ondersteuning en dienstverlening, goed werkgeverschap en de hoge cliënttevredenheid (kwaliteit van zorg) zijn ankerpunten die u in gezamenlijkheid verder gaat uitbouwen en implementeren.

U faciliteert de medewerkers uit de organisatie en bent op bestuurlijk niveau het gezicht van GGMD. U beweegt zich actief in de organisatie, verdiept zich in de professionals en de specifieke manier van werken. U verstevigt het netwerk en bent intrinsiek gemotiveerd om samenwerkingsverbanden vorm te geven.

Profiel
 

  • U begrijpt en omarmt de doelstellingen van GGMD, weet vanuit vertrouwen samen te werken en geeft met behoud van het goede de organisatie nieuw toekomstperspectief en weet deze duurzaam te borgen.
  • U ontwikkelt een duidelijke visie, neemt gremia mee en redeneert vanuit deze stip op de horizon; u bent koersvast en open-minded.
  • U weet de organisatie financieel te versterken, beschikt over ondernemerschap en weet de maatschappelijke propositie op waarde te schatten, en in financiële zin uit te bouwen en te verankeren.
  • Uw leiderschap kenmerkt zicht door het scheppen van structuur en duidelijkheid en het vermogen dit te combineren met de aandacht, alertheid voor de wensen en behoeften van medewerkers.
  • U weet de trotsverhalen van de organisatie op te halen, zowel individueel als op teamniveau omdat u weet dat naast individuele sturing en ontwikkeling teamvorming en onderlinge solidariteit belangrijke slaagfactoren zijn.
  • U bent intrinsiek gedreven om de cliënten van GGMD werkelijk centraal te stellen.
  • U bezit aantoonbare ervaring om externe ontwikkelingen intern te vertalen. Weet daarvoor draagvlak te creëren en kan daarbij prioriteiten en doelen stellen om de voortgang te bewaken.
  • U bent een netwerker, empathisch en communicatief sterk, open en eerlijk en zult vanuit het belang van GGMD samenwerken met andere organisaties.
  • U heeft een academisch werk- en denkniveau en gedegen bestuurlijke ervaring in de zorg.

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie, in een complex werkveld om met een mooie en bekende organisatie de kansen te effectueren om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens 2 (klasse IV).

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij Governance Search te Dordrecht. Deze oriënterende gesprekken vinden plaats op 6, 7 en 8 januari 2020. Medio januari staan de gesprekken met de RvT gepland. Benoembare kandidaten worden voorgedragen aan de adviescommissies. We streven ernaar om de procedure vóór 1 februari 2020 af te ronden. Een assessment maakt deel uit van de procedure. In het eindstadium van de selectieprocedure worden referenties ingewonnen van benoembare kandidaten.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie.

U kunt uw brief en cv mailen naar het specifiek aangemaakte mailadres voor deze procedure. GGMD@gsearch.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 3 januari 2020. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026).

Top