Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur - Bestuurder Zorgcentrum Beek & Bos (Midden - Limburg)

Directeur - Bestuurder Zorgcentrum Beek & Bos (Midden - Limburg)

omgevingssensitief, autonoom, communicatief

Voor onze opdrachtgever Zorgcentrum Beek & Bos (Midden Limburg) zoekt Governance Search & Selection een Directeur-Bestuurder

Organisatie

Zorgcentrum Beek & Bos biedt een breed pakket van diensten in de ouderenzorg op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De stichting is al 60 jaar een begrip in Heythuysen en omgeving. De stichting is regionaal, zelfstandig en kleinschalig georganiseerd en kan daarmee haar missie en visie ten volle uitdragen en implementeren.
Een warm welkom, de persoonlijke aandacht en de betrokkenheid zijn basisbegrippen van waaruit men de diensten verleent. De organisatie biedt kleinschalige zorg in een zorgcentrum (95 plaatsen) en thuiszorg aan ouderen in de wijk en in de naastgelegen aanleunwoningen. Tevens biedt Beek & Bos dagverzorging op meerdere locaties en een warme maaltijdvoorziening. De omzet bedraagt circa 8 miljoen. Dagelijks zetten circa 230 medewerkers en 133 vrijwilligers zich in om geborgenheid, welzijn en goede zorg op een professionele wijze te borgen. De huidige bestuurder is vanaf 1997 verbonden geweest aan de organisatie en zal deze zomer met pensioen gaan. Voor nadere informatie zie www.beekenbos.nl.

Opdracht

Het huidige concept van Zorgcentrum Beek & Bos is zeer succesvol gebleken, maar zal opnieuw geijkt moeten worden. De kernwaarden van de organisatie moeten toekomstbestendig ingevuld worden, waarbij de lokale inbedding een gegeven is. Daarnaast en in het verlengde hiervan zal er een opdracht liggen op het gebied van vastgoedstrategie en -ontwikkeling. U omarmt het idee dat kleinschalig organiseren naast een goede samenwerking met het lerend netwerk profijt biedt voor de ouderen in de regio.

Het vasthouden en verlenen van professionele zorg, goed werkgeverschap en de hoge cliënttevredenheid (kwaliteit van zorg) zijn ankerpunten die u in gezamenlijkheid met het management team verder gaat uitbouwen en implementeren. U bent in deze samenwerking de inspirator en verbinder en heeft nadrukkelijk oog voor het primaire proces in de verschillende vormen van dienstverlening.

U bent het gezicht van de organisatie, beweegt zich actief in het zorgcentrum en het netwerk en bent goed op de hoogte van de inhoud en de veranderingen in de zorg. U verstevigt het netwerk van de organisatie en bent intrinsiek gemotiveerd om samenwerkingsverbanden vorm te geven.

Profiel

De aan te stellen Directeur-Bestuurder

  • Begrijpt en respecteert de unieke cultuur van Zorgcentrum Beek & Bos en wil de organisatie met behoud van het goede in een volgende ontwikkelingsfase brengen.
  • Bezit aantoonbare ervaring om externe ontwikkelingen intern te vertalen. Weet daarvoor draagvlak te creëren en kan daarbij prioriteiten en doelen stellen om de voortgang te bewaken.
  • Is een netwerker, empathisch en communicatief sterk, open en eerlijk en zal vanuit het belang van Zorgcentrum Beek & Bos samenwerken met andere organisaties.
  • Weet de organisatie financieel gezond te houden, beschikt over ondernemerschap en weet de unieke maatschappelijke propositie op waarde te schatten, uit te bouwen en te verankeren.
  • Is een vakman/vakvrouw, integer, transparant en uitstekend thuis in de langdurige zorg en het maatschappelijk vastgoed.
  • Weet kracht en tegenkracht in de organisatie te organiseren in alle gremia om zo de kwaliteit te borgen.
  • Heeft een academisch werk- en denkniveau en bestuurlijke/directionele ervaring in de zorg.
  • Heeft oog voor een goede professionele en collegiale samenwerking. Is duidelijk gericht op het bereiken van het gemeenschappelijke resultaat.

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie, met zeer goede naam en kansen om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens 2 (klasse II).

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij Governance Search & Selection te Dordrecht. Deze oriënterende gesprekken vinden plaats op 29 en 30 april 2019.  Donderdag 16 mei (vanaf 13.00 uur) vinden de gesprekken met de selectiecommissie van de RvT plaats. Benoembare kandidaten worden in week 21 voorgedragen aan de adviescommissies. We streven ernaar om de procedure vóór 1 juni 2019 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie. 
U kunt uw brief en cv mailen naar beekenbos@gsearch.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk maandag 22 april 2019. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026).

 

Top