Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Manager Financiën (a.i.)

Manager Financiën (a.i.)

De opdrachtgever is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg in het midden van het land. Men biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderensector op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Daarnaast levert ze vanuit haar eigen vastgoed stichting diensten aan thuiswonende ouderen. De organisatie heeft de laatste twee jaar een inhoudelijk groei doorgemaakt. Er is nu een heldere visie en een doordachte besturingsfilosofie: werken vanuit de bedoeling en eigenaarschap voor alle medewerkers als leidraad. In de huidige fase is er nu gerichte aandacht nodig om de financiën en ondersteunende processen goed op orde te gaan krijgen.

De opdracht

De opdracht voor de komende periode betreft een inventarisatie van de stand van zaken van de financiële administratie en informatievoorziening (nulmeting). U geeft op basis van deze nulmeting aanbevelingen en verwoordt dat in een overzichtelijk en samenhangende plan. Tevens start u de implementatie hiervan.

Naast de inventarisatie geeft u leiding aan de afdeling Financiën en Informatisering bestaande uit de onderdelen zorgadministratie, boekhouding, salarisadministratie en planning en control. (5 personen)

Inhoudelijk geeft u o.a. een aanzet tot het actualiseren van het meerjaren liquiditeitsplan en het treasury plan en stelt u zowel interne als externe rapportages op voor zowel de zorgstichting als van de gelieerde vastgoedstichting. U draagt bij aan het opstellen en analyseert het financiële deel van de business cases bij onder andere verbouw- en nieuwbouwprojecten.

Profiel
 

  • U heeft een academisch werk- en denkniveau, u bent analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren.
  • U kent het werkveld, weet de uitdagingen in het werkveld (zorg, ict & vastgoed in de zorg) te benoemen en de ontwikkelingen waar de sector voor staat te duiden.
  • U beheerst de dynamiek van de bedrijfsvoering en financiering van de zorg en zorgvastgoed  en u heeft aantoonbare resultaten behaald met organisaties financieel transparant  op de kaart te zetten, met daarbij steeds goed oog voor de kwaliteit van zorg en voor het welzijn van de medewerkers.
  • U bent een daadkrachtige, eerlijke en koersvaste manager, met een managementstijl die resultaten van uit de verbinding tot stand brengt.
  • U weet goed te delegeren, werkt vanuit vertrouwen en ziet feed back als een belangrijk instrument om de rolverantwoordelijkheid te borgen

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende interim positie in een kleinere organisatie met en eigen identiteit.
De opdracht is voor circa 3 tot 6 maanden, met een inzet van gemiddeld 3 dagen per week.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u uiterlijk zondag 17 februari aanstaande te reageren aan: houtzagers@gsearch.nl.

Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kunt u bij uw reactie vermelden. De oriënterende gesprekken vinden plaats op 15 en 18 februari. De opdracht start eind februari /begin maart 2019. Deze opdracht is in behandeling bij mevrouw drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-5106 0026).

Top