Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Transitie Directeur GGMD

Transitie Directeur GGMD

Voor onze opdrachtgever, GGMD (standplaats nader overeen te komen) zoekt Governance Search & Selection een Transitie Directeur

Organisatie

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De hulpverlening is bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen. GGMD is een landelijke organisatie met een brede ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening en biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals wonen, opvoeden, werken, relaties, scholing vrije tijd en inkomen. GGMD staat voor de tweetaligheid, een deel van de medewerkers is zelf doof of slechthorend.

Begin 2018 hebben de bestuurders van GGMD voor Doven en Slechthorenden en de Koninklijke Kentalis een intentieverklaring getekend, waarin is opgenomen dat GGMD voornemens is als stichting binnen Kentalis door te gaan.

Aanleiding voor de bestuurlijke fusie is dat GGMD door het brede pakket aan hulp- en dienstverlening, de vele financieringsstromen, de landelijke dekking en de beperkte omvang van de organisatie, niet over de schaalgrootte beschikt om als zelfstandige organisatie op termijn duurzaam te blijven opereren.

Opdracht

De directeur is verantwoordelijk voor het initiëren en aansturen van de transitie van GGMD binnen Kentalis. Het productaanbod van GGMD wordt afgestemd met dat van Kentalis, waarbij de eigen identiteit met bijbehorende productfolio van GGMD zoveel als mogelijk geborgd blijft. U initieert en begeleidt projectgroepen binnen GGMD en Kentalis die worden gevormd vanuit verschillende disciplines en vakgebieden gericht op onderlinge afstemming en harmonisatie van visie, strategie en beleidsprocessen vanuit de twee organisaties.

Als directeur maakt u deel uit van het MT van GGMD als primus inter pares en vervult daarin de voorzittersrol. U rapporteert aan de Raad van Bestuur van Kentalis en voert overleg met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad.

U stuurt medewerkers van staf en ondersteunende diensten aan die voorheen leiding kregen van de bestuurder totdat deze functies zijn ingebed binnen Kentalis.

Kritische Succesfactoren
 

  • Academisch werk- en denkniveau en u beschikt bij voorkeur over ruime kennis van de GGZ.
  • Mens en omgevingsgericht; onderschrijft de missie en visie van de organisatie en heeft een betrokkenheid bij cliënten en medewerkers.
  • Affiniteit met de doelgroep, en bij voorkeur inzicht en ervaring in de dovencultuur.
  • Ervaring in het leiden van transitieprocessen, analytisch en systematisch en u weet waar in het proces van transitie de gevoeligheden liggen.
  • U combineert procesgerichtheid met resultaatgerichtheid en weet draagvlak bij mensen te creëren.

De organisatie biedt

Een mooie, inhoudelijke en uitdagende functie binnen een team van collegas met grote betrokkenheid bij de doelgroep. Het betreft een termijnopdracht voor circa anderhalf jaar afhankelijk van de voortgang van het transitieproces. De verwachte startdatum is 1 januari 2019, wanneer GGMD en Kentalis verwachten de bestuurlijke fusie te voltooien. Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij Governance Search and Selection. De oriënterende gesprekken vinden plaats op dinsdag 20 en woensdag 21 november 2018. In week 47 vinden de gesprekken bij GGMD plaats.

We streven ernaar om de procedure voor 1 december 2018 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en uw motivatie.

U kunt uw brief en cv mailen naar GGMD@gsearch.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag vóór zondag 18 november 2018. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers. Voor meer informatie kunt u haar bellen op telefoonnummer 06-51 06 00 26.

 

Top