Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Directeur Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Kerncompetenties: Verbindend, conceptueel en authentiek

De Organisatie

De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zet zich al 100 jaar in voor mensen met een visuele beperking en is een organisatie die zich sterk maakt voor blinden en slechtzienden. Zij is een beweging van niet-ziende, slechtziende en ziende mensen die samen concrete oplossingen bedenken en realiseren. Deze oplossingen dragen ertoe bij dat blinden en slechtzienden “als ieder ander “kunnen deelnemen in en aan de samenleving. In verbondenheid met het merk Bartimeus  werkt de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt aan begrip en bewustwording in de samenleving, waardoor op alle levensgebieden (wonen, werken, onderwijs en vrije tijd) sprake zal zijn van volledige participatie. 

De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt werft fondsen en maakt daarmee vervolgens projecten en programma’s mogelijk zodat de doelgroep zich kan ontwikkelen, participeren en daardoor gelijkwaardig kan deelnemen in de maatschappij. Voorbeelden van haar bijzonder succesvolle projecten zijn The blind run, Earcatch en het International Camp in Communication voor jongeren. Daarnaast ondersteunt de vereniging wetenschappelijk onderzoek en draagt tevens bij aan concrete trajecten, zoals een vellig nieuw speelplein in Doorn. De vereniging werkt vanuit een christelijke mensvisie.  Het bestuur is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten van de vereniging. Ze heeft taken gedelegeerd aan de directeur en weet op een goede wijze afstand te bewaren in combinatie met er zijn wanneer het nodig is. Het bestuur zal in het komende jaar haar topstructuur evalueren en zich in de richting van een Raad van Toezicht bewegen.

De Opdracht

U heeft visie op de ontwikkeling en verhoudingen in publiek/privaat domein en weet dit expliciet te vertalen naar de doelgroep en de strategische koers van de organisatie. U onderhoudt een goed netwerk en heeft het lef om nieuwe wegen in te slaan. U combineert u strategisch inzicht met een duidelijke hands-on mentaliteit en bouwt een financieel gezonde organisatie verder uit. U weet op het snijvlak van publiek en privaat een toonaangevende propositie uit te bouwen/ neer te zetten.

U kent de dynamiek van een leden vereniging en weet daar een goed maatschappelijk rendement uit te halen. U legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging en bent verantwoordelijk voor het opstellen van plannen en budgetten en voor de dagelijkse leiding van de organisatie. U bent empathisch, zakelijk, ambitieus en financieel goed onderlegd en deelt u kennis en kunde gemakkelijk in de organisatie. Het team van het verenigingsbureau is gevestigd in het Koetshuis te Zeist en opgedeeld in 3 units: te weten fondsenwerving & communicatie, beheer & administratie en programma’s & projecten. U bent een verbinder en weet dat het succes  van een organisatie alleen beklijft als deze met mensen wordt bereikt en als de talenten van een ieder benut wordt. U neemt verantwoordelijkheid voor hetgeen u doet en verwacht dit ook van het team.

Het Profiel
 

  • Academische werk- en denkniveau, bij voorkeur bedrijfskunde opleiding in combinatie met marketing
  • Meer jarige ervaring in  (non) profitsector in de marketing in combinatie met bedrijfsmatige ervaring in het publieke domein.
  • Affiniteit met de doelgroep en ambitie op kwaliteit van innovatie en maatschappelijke relevantie
  • Aantoonbare ervaring in het leidinggeven in organisaties in verandering en bij voorkeur ervaring hebben met en het invoeren van integraal programmatisch werken

De Persoon
 

  • Een conceptueel denker, die werkt vanuit visie en koers (strategisch) en dit helder en smart kan vertalen
  • Een oprechte verbinder, die vanuit het samenwerken en het gezamenlijke resultaat energie weet te genereren
  • Een persoonlijkheid die regie neemt bij conflicterende belangen en de synergie daarin opzoekt
  • Een resultaatgericht mens die vanuit het principe afspraak=afspraak werkt en stuurt op resultaten.

De Vereniging Bartimeus Sonneheert biedt

Een boeiende, uitdagende functie in een veranderende, innovatieve en sterke organisatie. Een omgeving waar ruimte is voor initiatief en ontwikkeling en de kans om een substantiële bijdrage te leveren aan innovatie en kwaliteit . Salariëring in overeenstemming met zwaarte van  de functie (CAO gehandicaptenzorg) De procedure is erop gericht de nieuwe directeur spoedig te laten starten.

Na de oriënterende gesprekken (29 en 30 november) volgt voor enkele kandidaten gesprekken bij  de Vereniging Bartimeus Sonneheerdt  ( week van 5 december) Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u uiterlijk op  aanstaande te reageren door onderaan op ‘Klik hier en reageer direct’ te klikken. Deze opdracht is in behandeling bij mevrouw drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, Partner  Indien u vragen heeft kunt u haar bereiken op 0651060026.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top