Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Hoofd Informatisering Projectmanager en adviseur

Hoofd Informatisering Projectmanager en adviseur

Kerncompetenties: Ondernemend, innovatief, verbindend

Organisatie                                                                                                     

Het Westfriesgasthuis is een algemeen ziekenhuis in Hoorn, met buitenpoli’s in Heerhugowaard en Enkhuizen, met circa 2.000 medewerkers en een omzet van 184 €. Het Westfriesgasthuis staat aan de vooravond  van een fusie met het Waterland ziekenhuis te Purmerend en onder de noemer Watergast gaan beide ziekenhuizen samenwerken. Het ondernemingsplan Watergast vormt de basis voor de nieuwe strategie, waar de komende jaren naartoe gewerkt wordt.

De ambitie van het Westfriesgasthuis is de beste zorg te bieden die aansluit bij de behoeftes en wensen van iedere patiënt. De ambitie wordt verwezenlijkt vanuit een cultuur van oprechte interesse in de patiënt en  het continu op zoek zijn naar  verbeteringen met het toepassen van Lean-principes van laag tot hoog in de organisatie. Patiënten van het Westfriesgasthuis geven een hoge waardering aan het ziekenhuis.

De interne organisatie is verdeeld in een aantal bedrijfsonderdelen waarbij de zorg centraal staat. De zorg is onderverdeeld in drie werkvelden: snijdend, beschouwend en medisch ondersteunend zoals de spoedeisende hulp, ziekenhuis apotheek en de afdeling Radiologie. Daarnaast leveren de afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën, Communicatie, Kwaliteit en I&MT ondersteuning aan de hele organisatie. Ieder onderdeel wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijke (zorg)manager. Binnen de afdeling I&MT ontstaat binnenkort de vacature Hoofd Informatisering.

Functie

De automatiseringsfunctie bestaat uit de afdelingen Informatisering, Systeembeheer & Integratie en Medische Techniek en staat onder leiding van de Manager I&MT. De Manager I&MT is lid van het ziekenhuis brede managementteam en van de Stuurgroep ICT, waarbinnen de strategische afwegingen plaatsvinden. Op meer tactisch niveau zorgen de afdelingshoofden voor de verbinding naar de (zorg) organisatie, de medisch specialisten en de ondersteunende functies.

Het (afdelings)Hoofd Informatisering geeft leiding aan 23 medewerkers: 5 senior ICT adviseurs (tevens projectleiders en accountmanagers), 4 applicatieadviseurs en 14 applicatie beheerders .

Als Hoofd Informatisering draag je de verantwoordelijkheid voor het structureren van de werkprocessen ter realisatie van het  ingezette beleid. Je stelt het jaarlijkse beleidsplan op voor de activiteiten en de professionele groei van informatisering en bent verantwoordelijk voor aanschaf, implementatie en beheer van informatiesystemen en de bewaking van de financiële randvoorwaarden. Je ontplooit/bouwt Lean-activiteiten uit op de afdeling met dagelijkse dagstart en wekelijkse activiteitenplanning.

Belangrijke thema’s zijn: behouden en verder uitbouwen van het concept van het volledig gedigitaliseerde ziekenhuis, projectmanagement professionaliseren, eHealth en de ontwikkelingen in het kader van de fusie.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een ervaren (IT) projectmanager met een stevig track record in complexe, professionele organisaties. Je bent methodisch volgroeid en in staat om de afdeling en het groot aantal stakeholders mee te nemen in een structurering, aanpak en resultaten van beleid en projecten. Affiniteit met het zorgproces is voorwaarde; concrete ervaring in het medisch specialistisch bedrijf een belangrijke pre.

Je beschikt over de adviesvaardigheden en overtuigingskracht om de essentiële intermediaire rol te kunnen vervullen. Je denkt vanuit de belangen van de (interne en externe) klant, bent servicegericht en in staat om zinvolle, gelijkwaardige relaties te ontwikkelen met de (zorg)managers en de medisch specialisten.

Het aansturen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers is je tweede natuur en je beschikt over de vaardigheden om de afdeling als team in zijn kracht te zetten. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor prioriteiten, werkdruk en weet dat om te zetten in een evenwichtige planning van de capaciteit.

De kandidaat van keuze heeft een HBO+ en bij voorkeur academisch werk en denk niveau, en een voor de functie relevante (informatica) opleiding. Verder beschik je over minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring.

Je hebt een ondernemende en innoverende mentaliteit; je verrast en durft af te wijken van de gebaande wegen, overigens in het volle besef en handelen dat de ICT dienstverlening (en beveiliging) ongestoord moet plaatsvinden. Gewenste eigenschappen zijn verder: ambitieus, proactief, onderhandelingsvaardig (met leveranciers) en aanspreekbaar op werkwijze en resultaten.

Aanbod

Een functie in een grote organisatie, die een van oudsher toonaangevende positie in de sector heeft op infrastructuur en informatiesystemen, en waar het ambitieniveau onverminderd hoog is en de werksfeer goed en collegiaal.

Salaris en arbeidsvoorwaarden van deze fulltime functie zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Aanstelling is op basis van een jaarcontract, waarvan de voortzetting plaatsvindt tegen de achtergrond van de voorgenomen fusie. Het inrichtingsplan voor de nieuwe situatie is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en ligt momenteel ter advisering voor aan de medezeggenschapsorganen.

Reageren

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren door onderaan op ‘Klik hier om te reageren' te klikken, met toezending van je CV en een korte motivatie. Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, partner (06-5106 0026) 

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top