Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur Zorg De Rijnhoven

Directeur Zorg De Rijnhoven

Kerncompetenties: Verbindend, authentiek, realistisch

Organisatie

Stichting De Rijnhoven is een vernieuwende zorgorganisatie aan de westzijde van Utrecht en bestaat uit woon- en zorglocaties in diverse wijken/kernen in de regio Harmelen, Vleuten-De Meern en Montfoort.

Stichting De Rijnhoven (omzet van circa 25 miljoen en 700 medewerkers) is stevig verankerd in deze kernen en biedt een breed pakket van diensten op wonen, welzijn, zorg en behandeling aan. Daarnaast heeft Stichting De Rijnhoven een expert rol en is specialist op het terrein van kwetsbare ouderen, met name psychogeriatrie.

Haar missie is kwetsbare ouderen te ondersteunen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De door haar gehanteerde kernwaarden "vakbekwaam, verbinden en vertrouwen" komen tot uiting in de dagelijkse praktijk door kleinschalig en flexibel te organiseren voor cliënten. Om het optimale voor de oudere medemens te bieden, werkt Stichting De Rijnhoven samen met een groot aantal partners in de regio en heeft hierbij een verbindende rol in het sociale netwerk van haar cliënten.

De organisatie kiest voor een smalle topstructuur. Er is een eenhoofdige Raad van Bestuur, twee hoofdafdelingen: Wonen & Welzijn en Zorg en de stafafdeling F&A.

Opdracht

Stichting De Rijnhoven heeft in lijn met haar missie en visie reeds een aanzet gegeven tot zelf-organiserende teams en heeft haar aanpak in blauwdruk staan. Voor de Directeur Zorg ligt de opdracht deze visie te implementeren en te verankeren en een kwalitatief goed en efficiënt uitgevoerd zorgaanbod te realiseren.

De directeur is integraal belast met de aansturing van zijn/haar kolom (circa 500 medewerkers) en heeft een prominente rol op het gebied van de verbinding in het proces van zelforganisatie, zowel voor zijn/haar eigen kolom als in samenwerking met Wonen & Welzijn. De organisatie staat voor een integraal aanbod voor haar afnemers en de Directeur Zorg dient in verbinding en in samenwerking met Wonen & Welzijn dit aanbod gezamenlijk te verstevigen en vorm te geven.

Profiel

De Directeur Zorg :

  • Heeft een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde universitaire opleiding
  • Heeft ervaring in het leidinggeven van (verschillende) verandertrajecten en heeft daarin aantoonbare successen behaald
  • Heeft kennis van en ervaring met het brede veld van zorg en welzijn (intramuraal, extramuraal en behandelteams)
  • Kan over de eigen schutting heen kijken, verzandt niet in details en houdt naast het belang van de eigen kolom ook het belang van de organisatie in het vizier
  • Heeft het vermogen te beïnvloeden en processen in gang te zetten om effectief het resultaat te behalen. Het hanteren van de PDCA-cyclus is hierbij een vanzelfsprekendheid en zit in het DNA
  • Is een krachtige realist en bindt zichzelf en anderen aan afspraken op natuurlijke wijze, met charme en humor
  • Is van huis uit een verbinder die vanuit het samenwerken en het gezamenlijke resultaat energie weet te genereren
  • Heeft een no nonsens instelling, is energiek, werkt vanuit gedrevenheid en weet ook te relativeren.

Stichting De Rijnhoven biedt

Een boeiende, uitdagende functie in een sterke organisatie met een goede reputatie. Een organisatie om echt te leren kennen, waar er ruimte is voor ontwikkeling en de kans om een substantiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en welzijn van ouderen. De organisatie kent een sfeer van betrokkenheid, een no nonsens attitude, denkkracht en de ambitie om het goede te doen.

De functie is marktconform ingeschaald  en er wordt een jaarcontract aangeboden met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Procedure

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van K+V, in de persoon van mevrouw

drs J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, partner. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In het eindstadium van de selectieprocedure worden referenties ingewonnen van benoembare kandidaten.

De oriënterende gesprekken zullen plaatsvinden  in week 3 en 4.

In week 5 en 6  vinden de gesprekken met de selectiecommissie en adviescommissies plaats.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u uiterlijk 17 januari aanstaande  te reageren.Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kunt u bij uw reactie vermelden.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top