Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur Zorg Iriszorg

Directeur Zorg Iriszorg

Kerncompetenties: Verbindend, conceptueel, authentiek

Organisatie

IrisZorg (budget circa 90 miljoen) biedt in Gelderland, delen van Overijssel en Flevoland perspectief aan kwetsbare mensen met veelal complexe (verslavings)problemen. Dit doet ze door het leveren van een breed palet van diensten, in care, cure, preventie en reclassering.

Al in 2015  IrisZorg een traject ingezet om in het licht van de maatschappelijke veranderingen haar visie aan te scherpen. IrisZorg bouwt haar positionering als "de" aanbieder voor mensen met een complexe verslavingsproblematiek uit en weet dit sterk op inhoud te verankeren. Daarbij komt dat ze deze zorg biedt in een integraal aanbod van verslavingsbehandeling in combinatie met begeleiding in de leefomgeving: opvang, wonen en dagbesteding/werk.

IrisZorg heeft haar nieuwe besturingsfilosofie beschreven in het koersdocument 2012-2014, waar er onder andere wordt gekozen voor een gefaseerde invoering van zelforganisatie en de inrichting van zelforganiserende teams. Deze keuze wordt breed gedragen in de organisatie.

 Na dit richtingsdocument is in het daarop volgende veranderplan 2015+ de nieuwe inrichting beschreven waarop Iris zorg toekomstbestendig haar diensten  zal gaan verlenen en is de implementatie hiervan  gestart. Om een gefaseerde invoering goed te faciliteren en vorm te geven, bestaat het nieuwe model naast de raad van bestuur uit vijf directeuren. Een van de directeuren is verantwoordelijk voor zorgverkoop en marketing, twee directeuren sturen het zorgbedrijf aan (circa 800 fte), een directeur is verantwoordelijk voor service en een directeur voor ICT. Gezamenlijk vormen zij het strategisch management team.

Functie

De directie zorg bestaat in beginsel uit twee personen en is verantwoordelijk voor het primair proces, inclusief de verantwoordelijkheid voor een ordelijke toepassing van de geldende wet - en regelgeving. Het primaire proces bestaat uit tien eenheden: negen regio's en de centrale eenheid reclassering en forensische zorg. De directie zorg is verantwoordelijk voor een wendbaar en krachtig regiomanagement en is budgettair en inhoudelijk verantwoordelijk voor de optimalisatie van aanbod over en tussen de regio's. De directie zorg wordt ondersteund door experts op de gebieden businesscontrol, planning, personeelsadvies, communicatie, etc.

Profiel
 

  • Academische werk- en denkniveau, minimaal een afgeronde masteropleiding op het niveau van MBA
  • Kennis van zorgprocessen, zorgfinanciering en bedrijfsvoering
  • Affiniteit met de doelgroep: ambitie op kwaliteit van zorg
  • Ruime leidinggevende ervaring in een complexe, professionele organisatie, waarvan minimaal zes jaar op strategisch/beleidsmatig niveau
  • Aantoonbare ervaring in het leidinggeven in organisaties in verandering en bij voorkeur ervaring hebben met en het invoeren van zelforganiserende teams

Persoon
 

  • Een oprechte verbinder, die vanuit het samenwerken en het gezamenlijke resultaat energie weet te genereren
  • Een persoonlijkheid die regie neemt bij conflicterende belangen en de synergie daarin opzoekt
  • Een conceptueel denker, die werkt vanuit visie en koers (strategisch) en dit helder en smart kan vertalen
  • Een resultaatgerichte vrouw/man, die vanuit het principe afspraak=afspraak werkt en stuurt op vastgestelde doelen

IrisZorg biedt

Een boeiende, uitdagende functie in een veranderende, innovatieve en sterke organisatie. Een omgeving waar ruimte is voor initiatief en ontwikkeling en de kans om een substantiële bijdrage te leveren aan zorginnovatie en kwaliteit van zorg. Salariëring in FWG 80.

De procedure is erop gericht de nieuwe directeur zorg spoedig te laten starten. Na de gesprekken bij K+V volgt voor enkele kandidaten de gesprekken met de selectiecommissies en adviescommissies.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u uiterlijk op 9 maart aanstaande te reageren door onderaan op ‘Klik hier en reageer direct’ te klikken. Deze opdracht is in behandeling bij mevrouw drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers. ( 0651060026)

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top