Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur Bestuurder Stichting De Gelderhorst

Directeur Bestuurder Stichting De Gelderhorst

Kerncompetenties: Conceptueel, verbindend en authentiek

Organisatie

De Stichting De Gelderhorst is een landelijk woon-, zorg- en kenniscentrum voor oudere doven met een bovenregionale functie. De doelgroep kiest bewust voor wonen op De Gelderhorst omdat men hier zichzelf kan zijn. Het lichte gebouw, de specifieke visuele technische voorzieningen en het consequente gebruik van de Nederlandse gebarentaal geeft hen het gevoel van "thuis" te zijn. Haar concept is uniek, draagt de Dovencultuur en is het enige centrum voor oudere Doven in Nederland. Ook heeft de Stichting De Gelderhorst internationale erkenning en aandacht.

Met circa 185 medewerkers geeft de Stichting De Gelderhorst invulling aan haar visie op de dienstverlening en men heeft een bewuste keuze gemaakt om met een mix van Dove, slechthorende en horende medewerkers samen te werken en elkaar op de werkvloer aan te vullen. Met elkaar, voor elkaar om zo de dovencultuur recht te doen.

De Stichting De Gelderhorst is een financieel gezonde organisatie en heeft een omzet van ruim € 8 miljoen en biedt 60 plaatsen verzorgingshuiszorg, 13 plaatsen verpleeghuiszorg, 2 plaatsen tijdelijke opname/logeren/palliatief en 81 plaatsen zelfstandig wonen aan. Daarnaast worden er dagrecreatieprojecten aangeboden in Ede, Rotterdam, Best, Dordrecht, Heerhugowaard, Zoetermeer, Soesterberg en Hoogeveen. De huidige Bestuurder heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De opdracht

Het huidige concept van de Stichting De Gelderhorst is tot nu toe succesvol gebleken, maar zal opnieuw geijkt moeten worden op haar toekomstbestendigheid. De volgende generatie ouderen, ook de ouder wordende Dove medemens, verandert en de ouderen van de toekomst hebben mogelijk andere, aanvullende wensen, ideeën en behoeften.

De opdracht is:

 • Een strategische heroriëntatie waarin onderzocht moet worden hoe de continuïteit van de organisatie op korte, middellange en lange termijn het beste geborgd kan worden.
 • Nauw verweven hiermee is het (strategisch) vastgoedbeleid . In de komende jaren zullen er een aantal belangrijke beslissingen genomen moeten worden.
 • De externe vertegenwoordiging van de Stichting De Gelderhorst te borgen en uit te bouwen om zo de belangen van de doelgroep in het netwerk te behartigen.
 • Organisatie ontwikkeling en inrichting verder uitwerken en bestendigen.

Profiel

De aan te stellen Directeur-Bestuurder:

 • Begrijpt en respecteert de unieke cultuur van de Stichting De Gelderhorst en wil boegbeeld zijn voor de Dovenwereld en haar waarden.
 • Heeft ervaring in de zorgsector en kennis of aantoonbare affiniteit met de Dove medemens en heeft de wil zich de cultuur eigen te maken.
 • Ziet visie als een dynamisch cyclisch proces, draagt visie uit en kan draagvlak creëren en kan daarbij prioriteiten en doelen stellen en de voortgang bewaken.
 • Bezit aantoonbare ervaring om externe ontwikkelingen intern te vertalen. Weet draagvlak te creëren voor de strategische koers en de implementatie hiervan.
 • Weet de organisatie financieel gezond te houden, beschikt over ondernemerschap en weet de unieke maatschappelijke propositie op waarde te schatten, uit te bouwen, te borgen en te verankeren.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau en bestuurlijke/directionele ervaring in de zorg.
 • Toont een visie gerichte leiderschapsstijl in combinatie met doelgericht leiderschap.
 • Begrijpt het belang van goede huisvesting en zal zich daar vanuit kennis en kunde en of interesse voor inzetten.
 • Is een netwerker, communicatief sterk, open en eerlijk, zal vanuit het belang van de Stichting De Gelderhorst samenwerken met andere organisaties.
 • Daarnaast weet zij/hij wat het is om in een organisatie met deze schaalgrootte te werken en kan goed schakelen op verschillende niveaus, heeft een no-nonsense  mentaliteit en zoekt verbinding op inhoud en de menselijke maat.

De Stichting De Gelderhorst biedt

Een boeiende, uitdagende functie in een sterke organisatie, met een uniek concept. Een organisatie om echt te leren kennen, waar er ruimte gemaakt kan worden voor ontwikkeling en de kans om een substantiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en welzijn van de doelgroep.

Bezoldering (Klasse C, max. € 112. 835,--) en aanstelling conform de Governance Code.

Procedure

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van K+V, in de persoon van mevrouw

drs J.J.R.(Hanneke) Houtzagers. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de remuneratiecommissie worden gepresenteerd.

Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor gesprekken met de remuneratie commissie. De door de Raad van Toezicht geselecteerde kandidaten voeren daarna gesprekken met verschillende adviescommissies, bestaande uit medezeggenschapsorganen en het medewerkers. Alle gesprekken worden ondersteund met een tolk. De benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In het eindstadium van de selectieprocedure worden referenties ingewonnen van benoembare kandidaten.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u uiterlijk 7 oktober te reageren door op ‘klik hier om te reageren’ te klikken. De oriënterende gesprekken zullen plaatsvinden op 9 oktober, 12 en 13 oktober. Gesprekken met de selectiecommissie van de RvT vinden plaats op 20 oktober. De adviesgesprekken zijn gepland 26 en 27 oktober.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top