Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Directeur Bestuurder Stichting De Merwelanden/Merinos

Directeur Bestuurder Stichting De Merwelanden/Merinos

Kerncompetenties: Realistisch, inhoud gedreven, ambitieus

Organisatie

De Stichting De Merwelanden/Merinos biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderensector op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De Merwelanden is van origine een katholiek woon- en zorgcentrum in de wijk Merwepolder, kleinschalig georganiseerd en kan daarmee haar missie en visie ten volle uitdragen en implementeren. Haar gastvrijheid, het warme welkom, zorg en aandacht zijn basisbegrippen van waaruit men diensten verleent. De organisatie verleent zorg in 86 woningen en een zorgcentrum (circa 110 zorgplaatsen). Vanuit de eigen vastgoedstichting, Merinos wordt het vastgoed beheerd.

Het jaar 2016 heeft zich gekenmerkt door transitie en herijking van de strategie. De strategische koers is neergelegd in de notie Toekomst perspectief van Merinos en is in november 2016 door de Raad van Toezicht vastgesteld. De notie wordt breed gedragen in de organisatie. Een nieuwe fase breekt nu aan waarin de aankomend directeur bestuurder een belangrijke rol zal gaan spelen.

Opdracht

U omarmt de strategische keuze en de visie van de organisatie en gaat deze in gezamenlijkheid met management team uitwerken en implementeren. U bent in deze samenwerking een inspirator en verbinder die nadrukkelijk oog heeft voor het primaire proces in de verschillende vormen van dienstverlening. U weet wat er in de verschillende vormen van dienstverlening speelt (WLZ, Zvw en WMO) en geeft een kwaliteitsimpuls in verschillende varianten. Uw focus ligt naast kwaliteit op zorg ook op bedrijfsvoering, vastgoed en zorginkoop. Speerpunten zijn onder andere om in de komende periode een tweetal vastgoed projecten vorm te geven en het verder uitbouwen van de waardenpropositie en marketingstrategie om het onderscheidende vermogen te versterken.

U bent het gezicht van de organisatie, beweegt zich actief in het netwerk en bent goed op de hoogte van de inhoud van de veranderingen in de zorg. U verstevigt het netwerk van de organisatie en u bent intrinsiek gemotiveerd om samenwerkingsverbanden te initiëren en vorm te geven.

Profiel
 

  • U bent een vakvrouw/vakman, integer en transparant en uitstekend thuis in de langdurige (ambulante) zorg of welzijn
  • U heeft oog voor kwaliteit, processen en borging van resultaten
  • U heeft een academische werk- en denkniveau en u bent ondernemend, denkt in kansen, kennis van marketing is een pre
  • U heeft bij voorkeur ervaring als directeur bestuurder en weet middels uw authentieke houding en in de verbinding met de mensen het goede uit eenieder te halen
  • U bent communicatief sterk en redeneert vanuit inhoud
  • U weet kracht en tegenkracht te organiseren in alle gremia van de organisatie om zo de kwaliteit in de organisatie te borgen

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie, met een zeer goede naam en kansen om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens 2.

Reageren

Geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer uiterlijk 4 januari 2017 door onderaan op ‘klik hier om te reageren’ te klikken met toezending van cv en motivatie. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie graag bij uw reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, partner (06 5106 0026).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevaagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top