Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Bestuurder a.i.

Bestuurder a.i.

De Stichting Cato (circa 150 Wlz plaatsen) is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Men biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderensector op het gebied van zorg, wonen en welzijn vanuit de zorgcentra. Daarnaast levert ze vanuit haar eigen vastgoed stichting diensten aan thuiswonende ouderen.

De opdracht

De organisatie heeft een roerige tijd achter de rug, het jaar 2017 heeft zich gekenmerkt door transitie en herijking van de strategie. Na een intensief traject van verbetering van de kwaliteit van zorg is er nu veel aandacht nodig om de bedrijfsvoering en de financiën op orde te krijgen en daarbij zeker de kwaliteit van zorg niet uit het oog te verliezen. Ook zal er een nadere afstemming van de strategische koers en positionering nodig zijn om de toekomst van de organisatie, haar bewoners en haar medewerkers te borgen.

  • De opdracht voor de komende periode is de organisatie financieel op orde te brengen en daarbij de kwaliteit van zorg te verstevigen en te borgen.
  • De organisatie heeft gekozen voor een opbouw, waarin, naast locatiemanagers coördinerende verpleegkundigen een belangrijke rol hebben, om zo de regie laag in de organisatie te borgen. Deze implementatie werpt nu zijn vruchten af en deze organisatievorm dient gehandhaafd te blijven. De effectiviteit van dit model kan nog versterkt en verstevigd worden door het aanreiken van heldere kaders en het aanscherpen van individueel en collectief leiderschap.
  • Daarnaast is het van belang om de PDCA-cyclus in de organisatie verder te verstevigen/vorm te geven.
  • Ook  het aanbrengen van de prioritering in projecten en de samenhang hiervan zal van grote toegevoegde waarde zijn.
  • Nadrukkelijk ligt de focus op het orde brengen van de interne organisatie, om daarna in hechte samenwerking met De Raad van Toezicht het toekomst pad voor de organisatie verder vorm te geven.

Profiel
 

  • U heeft een academisch werk- en denkniveau, u bent analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren.
  • U kent het werkveld, weet de uitdagingen in het werkveld (zorg & vastgoed in de zorg) te benoemen en de ontwikkelingen waar de sector voor staat te duiden.
  • U beheerst de dynamiek van de bedrijfsvoering en financiering van de zorg en u heeft aantoonbare resultaten behaald met organisaties financieel weer in evenwicht te brengen, met daarbij steeds goed oog voor de kwaliteit van zorg en voor het welzijn van de medewerkers.
  • U bent een daadkrachtige, eerlijke en koersvaste bestuurder, met een managementstijl die resultaten van uit de verbinding tot stand brengt.
  • U weet goed te delegeren, werkt vanuit vertrouwen en ziet feed back als een belangrijk instrument om de rolverantwoordelijkheid te borgen

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende interim positie in een kleinere organisatie met en eigen identiteit. De opdracht is voor 6 tot 9 maanden, met een inzet van gemiddeld 4 tot 3 dagen per week. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vingerende WNT 2.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u voor vrijdag 27 oktober aanstaande te reageren door onderaan deze opdracht op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken met toezending van uw cv en motivatie. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kunt u bij uw reactie vermelden. De oriënterende gesprekken vinden plaats  op dinsdag 31 oktober. De gesprekken met de Raad van Toezicht met de geselecteerde kandidaten zal op vrijdag 3 november plaatsvinden. De benoembare kandida(a)ten worden daarna op maandag 6 november aan de adviescommissies (MT, OR /CR) voorgedragen.

De opdracht start medio november 2017. Deze opdracht is in behandeling bij mevrouw drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, partner (06-5106 0026).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Deze procedure is door Hanneke Houtzagers succesvol ingevuld in de tijd dat ze partner was bij K+V

Top