Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Manager Psychogeriatrie Salios ouderenzorg in Dordrecht en Zwijndrecht

Manager Psychogeriatrie Salios ouderenzorg in Dordrecht en Zwijndrecht

Innovatief, verbindend, communicatief

Organisatie

Vanaf 1 april 2024 bundelen het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep hun krachten en vormen samen de nieuwe organisatie Salios.

De huidige drie partijen hebben in de afgelopen periode geconcludeerd dat hun bestuurlijke stabiliteit, gedeelde visie, goede energie en betrouwbaarheid een stevige basis vormen om gezamenlijk op te trekken bij de maatschappelijke opgaves in de keten. De drie organisaties zijn trots op waar zij voor staan en waaraan de afgelopen jaren hard is gewerkt: het leveren van kwalitatief goede zorg, een goede naam en reputatie en een financieel gezonde organisatie. Samen gaan zij verder als Salios, met de ambitie om in de regio toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare ouderenzorg te kunnen blijven bieden.

Samen wordt er gebouwd aan een organisatie die uitstekende zorg levert en waar medewerkers en vrijwilligers trots op zijn en met veel plezier werken.

Als nieuwe, krachtige organisatie en actieve netwerkpartner zal Salios de keten versterken, zodat er samen nog betere zorg geboden kan worden. Salios wordt een toekomstbestendige organisatie (140 miljoen omzet, diversiteit aan producten en diensten, 2500 medewerkers, 1250 vrijwilligers) die in staat is maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Bij Salios draait alles om het leveren van persoonsgerichte zorg aan ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen in de regio Dordrecht – Zwijndrecht. De dienstverlening is breed: thuiszorg, wonen met zorg, diensten aan huis, revalidatie- en specialistische hulp, gericht op preventie tot zorg in de laatste levensfase. Daar waar de cliënt centraal staat zijn ook het stimuleren van eigen regie en het nauw samenwerken met het eigen netwerk en professionals belangrijke pijlers om de beste kwaliteit zorg te bieden. Daarnaast neemt Salios een proactieve rol in, in het onderzoeken van de mogelijkheden om technologie in te zetten ter ondersteuning van cliënten en medewerkers.

Bij Salios is het werkgeluk van medewerkers belangrijk waarbij uitwisseling van kennis en kunde en het stimuleren van elkaar centraal staat. Salios geeft prioriteit aan het welzijn en de groei van medewerkers, om zich zo te kunnen ontwikkelen. Daarom worden er volop mogelijkheden geboden voor interne groei en loopbaanontwikkeling, met opleidings- en specialisatiemogelijkheden in verschillende zorggebieden, zoals geriatrische revalidatie, psychogeriatrie, gerontopsychiatrie, dementie op jonge leeftijd, Korsakov en palliatieve zorg.

Opdracht

De opdracht voor Salios is haar gedachtengoed toekomstbestendig maken in een sterk veranderend zorglandschap. Een goede positionering van verpleeghuiszorg psychogeriatrie dient bij te dragen aan deze ingezette koers. Salios zoekt een collega die graag met en voor mensen werkt en die slim, met veel energie en ambitie een bijdrage gaat leveren.

Een collega die graag samenwerkt en de verbinding zoekt om een gezamenlijk resultaat neer te zetten

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en geeft leiding aan 8 leidinggevenden van PG-locaties en/of afdelingen. Daarnaast geef je indirect leiding aan circa 250 fte. Je werkt nauw samen met je collega-manager PG die eveneens leidinggeeft aan circa 8 leidinggevenden van PG-locaties en/of afdelingen. Je maakt deel uit van het managementteam en je overlegt met en rapporteert aan de bestuurder.

De kerntaken van je opdracht zijn:

 • Het bouwen, uitbouwen en verder vormgeven van persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie.
 • Samen met je collega-manager PG en de leidinggevenden van de PG-teams geef je vorm en inhoud aan de veranderopgave om ook in de toekomst zorg goede zorg te kunnen blijven bieden, door een nauwe samenwerking te realiseren tussen cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers.
 • Je bent verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg, jaarplannen en begroting.
 • Het stimuleren en faciliteren van het middenkader waarbij verbinding en verbondenheid belangrijke dragers zijn.
 • De realisatie van de organisatiedoelstellingen waarvoor je samen met het managementteam verantwoordelijk bent. Je bent een volwaardig lid van het MT en weet vanuit het gemeenschappelijk belang te redeneren.
 • Je werkt nauw samen met je collega-manager verpleeghuiszorg pychogeriatrie.
 • Je hebt een actieve inbreng ten behoeve van het algemene beleid en het specifieke beleid van Salios. Je bent gedreven op de inhoud en weet ook vanuit het gemeenschappelijke belang te redeneren.

Profiel
 

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, weet mensen te inspireren en in synergie met elkaar de goede zorg te behouden en te verhogen.
 • Je vertrekpunt is faciliterend management en samenwerken, waarbij je kernbegrippen hanteert als autonomie, zelfstandigheid en vertrouwen.
 • Je hebt aantoonbare management- en leidinggevende ervaring in de zorg en weet wat transitie en transformatie met mensen en de organisatie doet.
 • Je weet draagvlak te creëren en kan daarbij prioriteiten en doelen stellen om de voortgang te bewaken.
 • Je verstevigt het netwerk van de organisatie en weet Salios verder te versterken en de dienstverlening te verankeren.
 • Je bent een verbinder; in de interne en externe samenwerking de inspirator en hebt nadrukkelijk oog voor het primaire proces in de verschillende vormen van dienstverlening.
 • Je hebt oog voor een goede professionele en collegiale samenwerking. Je bent gericht op het bereiken van het gemeenschappelijke resultaat.
 • Je bent een vakman/vakvrouw, integer, transparant en uitstekend thuis in het werken met professionals in de zorg.
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ervaring in de zorg.
   

Het is een boeiende, zelfstandige en uitdagende positie in een werkveld in transitie, waarin je de mogelijkheid hebt om in een mooie en bekende organisatie kansen te effectueren en de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie (FWG 75).

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. Deze gesprekken vinden plaats op woensdag 10 en vrijdag 12 april.

In het eindstadium van de selectieprocedure worden, na instemming, referenties ingewonnen van benoembare kandidaten. We streven ernaar om de procedure vóór 1 mei af te ronden.

Reageren

Indien je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van jouw cv en motivatie.

Je kunt jouw brief en cv mailen naar salios.managerPG@gsearch.nl.

Wij ontvangen jouw reactie graag voor 8 april 2024. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26) en Yvette Werkman, recruitment assistent.

Top