Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Twee leden Raad van Toezicht Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur

Twee leden Raad van Toezicht Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur

Verbinding, verantwoordelijkheid en respect

Organisatie

Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) is aanbieder van voortgezet onderwijs voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in de gemeente Etten-Leur. Een teamgerichte, ambitieuze onderwijsorganisatie gericht op persoonlijke ontwikkeling, met bijna 2500 leerlingen en circa 240 medewerkers. De dagelijkse leiding is in handen van de rector-bestuurder (CvB) die samen met drie conrectoren deze mooie onderwijsinstelling aanstuurt.

De organisatie is in transitie, qua inhoud van onderwijs. Vanuit degelijk en zeer goed georganiseerd onderwijs naar een herijking van de visie “wat willen we en waar staan we voor?”. Naar een school die veel aandacht geeft aan wat past bij de leerlingen en de onderwijsdoelen centraal stelt. De belangrijkste opdracht is en blijft het geven van kwalitatief goed, inspirerend en uitdagend onderwijs, passend bij deze tijd. Onderwijs dat ertoe bijdraagt dat leerlingen hun kwaliteiten ontwikkelen, ook op sociaal, creatief, cultureel en sportief gebied, met als doel het behalen van het diploma mavo, havo of vwo.

Een streekschool waar persoonlijke aandacht en begeleiding belangrijke pijlers zijn. Samen werken en samen leren vindt plaats in een positieve sfeer waar iedereen zich veilig kan voelen.

Graag verwijzen wij naar de website voor verdere informatie over de stichting: www.k-s-e.nl

Raad van Toezicht

Een ambitieuze onderwijsinstelling vraagt om betrokken leden van de Raad van Toezicht (RvT). Van de leden wordt verwacht dat zij een warme belangstelling hebben voor het onderwijsdomein en zich willen inzetten om vanuit hun specifieke deskundigheid bij te dragen aan de ambities en doelen van KSE.

Naast de verantwoordelijkheid voor het houden van toezicht op het college van bestuur (CvB) en de besturing van KSE namens de samenleving, treedt de RvT op als werkgever namens de stichting KSE voor het CvB en staat het CvB als sparringpartner met raad terzijde.

De RvT bestaat uit vijf leden die met elkaar beschikken over een met diversiteit gebalanceerde vakinhoudelijke deskundigheid en bewezen competenties op academisch niveau. Ieder lid brengt een deskundigheidsgebied mee (bestuurlijk, onderwijs, bedrijfsvoering) en gezamenlijk draagt de RvT verantwoordelijkheid. Binnen de RvT zijn er twee commissies (remuneratie en audit). In verband met de afloop van de zittingstermijnen zoekt de RvT naar twee nieuwe leden. De RvT streeft naar diversiteit in opleiding, beroepservaring, competenties, leeftijd en geslacht.

De transitiefase, enkele voorliggende zaken en de (deels) nieuw samen te stellen RvT zullen naar verwachting in de komende tijd een meer intensieve tijdsinvestering en betrokkenheid vragen van de leden.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

KSE heeft een algemeen profiel voor haar leden RvT geformuleerd. Zij zoeken expliciet naar teamspelers, gericht op kwalitatief goede besluitvorming en flexibel in denken en effectief handelen. Verder verwacht men van elk lid een constructief kritische opstelling, stimulerende communicatieve vaardigheden en hart voor de publieke zaak en politiek-bestuurlijk sensitiviteit.

De leden herkennen zich in het bovenstaande en verder in het onderstaande profiel:

 • Betrokken persoon met oprechte belangstelling voor het onderwijs;
 • Positief nieuwsgierig, kan met verwondering de juiste vragen stellen en nieuwe perspectieven inbrengen;
 • Brede maatschappelijke ervaring in het bedrijfsleven, dienstverlening en/of publiek domein;
 • Voegt een relevante vakinhoudelijke bijdrage in de RvT toe;
 • Is een stevige persoonlijkheid, die zich soepel beweegt in het complexe (externe) krachtenveld;
 • Is een modern leider, dienend, motiverend en randvoorwaarden scheppend;
 • Heeft een daadkrachtige houding; naast denken ook doen, gaat constructief eventuele confrontaties aan en kan uitdagende en kritische vragen stellen;
 • Is proactief, resultaatgericht, neemt verantwoordelijkheid en kan snel schakelen;
 • Heeft veel energie en enthousiasme om binnen de RvT samen te werken en voldoende tijd en beschikbaarheid.

Lid Raad van Toezicht (bedrijfsvoeringsprofiel)

Het nieuwe lid herkent zich naast het algemene profiel alsmede in het onderstaande:

 • Heeft een brede ervaring in en kennis op het gebied van bedrijfsvoeringsaspecten, zoals: financieel, IT, HR, organisatieontwikkeling, vastgoed of juridisch;
 • Beschikt over vakinhoudelijke kennis vanuit een andere branche en kan deze verbinden aan de context van een onderwijsinstelling;
 • Heeft ervaring als toezichthouder of is goed in staat deze rol in te vullen c.q. zich te ontwikkelen in deze rol.

Lid Raad van Toezicht (onderwijs/bestuurlijk profiel)

Het nieuwe lid onderwijs/bestuurlijk herkent zich, naast het algemene profiel, ook in het onderstaande:

 • Een brede kennis van het onderwijswerkveld;
 • Kennis van kwaliteitskaders in het onderwijs;
 • Bekend met en grote belangstelling voor trends en ontwikkelingen in het onderwijs;
 • Heeft leidinggevende/bestuurlijke of strategisch advieservaring in het onderwijsdomein;
 • Heeft ervaring als toezichthouder.

Procedure

Stichting KSE laat zich in deze procedure bijstaan door Governance Search. Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. De oriënterende gesprekken vinden plaats op 9 januari, 10 januari en 11 januari 2024. De meest passende kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken met de RvT en bestuurder, welke plaatsvinden in week 3 of 4 van 2024. Er wordt naar gestreefd de procedure eind januari 2024 af te ronden.

Reageren

Wij verzoeken u bij uw reactie duidelijk kenbaar te maken voor welke van beide profielen u opteert. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u goed inzicht geeft in huidige functies, vorige functies en nevenfuncties, alsmede in eventuele bestaande en vroegere relaties met stichting KSE.

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor een van bovengenoemde functies, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 7 januari 2024) te reageren naar Governance Search, met toezending van cv en motivatie. U kunt voor deze procedure uw brief en cv mailen naar het email adres kse.toezicht@gsearch.nl

Deze vacature is in behandeling bij drs. A. (Anne) Kodde (tel: 06 - 29 02 10 63).

Top