Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Lid Raad van Toezicht Pius X-College

Lid Raad van Toezicht Pius X-College

Strategisch, realistisch, samenwerken

Organisatie

Het Pius X-College is de grootste middelbare school in de Brabantse Kempen met ruim 2.200 leerlingen. Alle studierichtingen en -niveaus worden aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo (atheneum en gymnasium), tweetalig onderwijs en de wereldklas. Ook deze omgeving heeft te maken met een snel veranderende wereld. Zo neemt internationalisering steeds meer toe en is digitalisering niet meer weg te denken in het onderwijs. Tegelijkertijd kent het Pius X-College ook uitdagingen op onder andere het gebied van personeelstekorten en een vraag rondom het kunnen aanbieden van alle gewenste opleidingen. Dit vraagt van het Pius X-College een sterk adaptief vermogen om hierop te reageren en de missie ook waar te kunnen maken.

De missie van Pius X-College is:
‘wij geven leerlingen onderwijs op zo´n manier dat zij het beste uit zichzelf halen en voorbereid zijn op een passende toekomst. Wij geloven dat dit streven het beste tot zijn recht komt als wij een sfeer scheppen waar zij zich thuis voelen.’

Een grote school, waar kleinschaligheid wordt ervaren en waar leerlingen en medewerkers zich thuis voelen. Dat is toch wel de kern van de strategie die zich verder laat samenvatten in de volgende waarden:

 • Wij zijn daadwerkelijk in jou als mens geïnteresseerd;
 • Wij dagen je uit het beste in jezelf naar boven te halen;
 • Wij leren je verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes te maken;
 • Wij stimuleren jouw ontwikkeling tot een democratisch burger die een bijdrage levert in onze maatschappij, daarin werken we samen met je ouders en met partners buiten de school;
 • Wij mogen allemaal fouten maken, en proberen daarvan te leren.

Het Pius X-college kent een eenhoofdig bestuur, welke samen met een directieteam de organisatie van ruim 300 medewerkers aanstuurt. In de afgelopen jaren is gestart met een professionaliseringsslag, gericht op onder andere de meetbaarheid van kwaliteit, en met een cultuurveranderingstraject met focus op het centraal zetten van meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de medewerkers en de leerlingen

Graag verwijzen wij naar de website voor verdere informatie over het college: piusx-college.nl

Raad van Toezicht

Om snel en slagvaardig te kunnen reageren op belangrijke ontwikkelingen in een complexe omgeving is een moderne en professionele besturing van een organisatie noodzakelijk. De Raad van Toezicht (RvT) houdt hier toezicht op en functioneert tevens als adviseur en klankbord voor de bestuurder.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Vanwege het beëindigen van de zittingstermijn van één van de huidige leden, ontstaat er een vacante positie in de raad en wordt er een nieuwe toezichthouder geworven.

De RvT komt regelmatig bijeen. Jaarlijks evalueert de RvT zijn eigen functioneren en legt over de evaluatie en de overige werkzaamheden verantwoording af in het jaarverslag. Binnen de Raad functioneren drie commissies: Financiën, HRM en onderwijs.  

Algemeen Profiel Raad van Toezicht

Om goed te kunnen functioneren wordt onderstaand algemeen profiel door het Pius X-College gehanteerd voor alle leden van de RvT:

 • Committeert zich aan de kernwaarden die horen bij intern toezicht: integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionaliteit en is daarop aanspreekbaar;
 • Is in staat tot zelfreflectie;
 • Beschikt over een academisch denk- en werkniveau;
 • Heeft leidinggevende dan wel bestuurlijke ervaring of ervaring als toezichthouder;
 • Kan op strategisch niveau opereren;
 • Kan documenten en andere informatiebronnen doorgronden en analyseren op strategisch niveau;
 • Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen;
 • Is in staat advies te geven en voelt zich thuis in de rol van adviseur;
 • Heeft kennis van de onderwijssector en inzicht in de systematiek van de werkprocessen van deze organisatie;
 • Heeft affiniteit met de missie en visie van de organisatie;
 • Kan de doelstelling van de organisatie onderschrijven;
 • Is thuis in de principes van goed bestuur die horen bij de organisatie en heeft inzicht in de juridische aspecten van de functie;
 • Heeft tijd en energie ter beschikking;
 • In de regio woonachtig zijn.

Lid Raad van Toezicht

Het lid RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel en heeft daarnaast:

 • Sterke affiniteit met de onderwijssector;
 • Ruime ervaring in en kennis van organisatieontwikkeling en -verandering;
 • Ervaring en kennis van cultuurverandering;
 • Ervaring met kwaliteitssystemen is een pré;
 • Als persoon serieus, integer, sociaal en open.

Procedure

Pius X-College laat zich in deze procedure bijstaan door Governance Search. Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search op donderdag 22 of vrijdag 23 juni 2023. De meest passende kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken met de RvT, welke op maandag 3 juli 2023 plaatsvinden. Eventuele vervolggesprekken vinden plaats op woensdag 5 juli en/of vrijdag 7 juli 2023. Er wordt naar gestreefd de procedure in augustus 2023 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 19 juni 2023) te reageren naar Governance Search, met toezending van uw cv en uw motivatie. U kunt voor deze procedure uw brief en cv mailen naar het email adres pius.toezicht@gsearch.nl.  Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers en drs. A. (Anne) Kodde (tel: 06 - 29 02 10 63).

Top