Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Calibris Advies

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Calibris Advies

Verbindende Strateeg, ambitieus en no-nonsense

Organisatie

De stichting Calibris Advies is sinds 1 februari 2015 actief als zelfstandige organisatie nadat zij de opleidings- en adviesactiviteiten heeft overgenomen van Calibris het kenniscentrum voor zorg, welzijn en sport van het ministerie van OCW.

De Stichting Calibris Advies is een maatschappelijke onderneming die kansen creëert voor mensen die zelf moeilijk aan het werk komen. Door professionele hulp en begeleiding kunnen zij een goede baan vinden in de sector zorg en welzijn. Het leren in de praktijk staat hierin centraal.
De behoefte aan gekwalificeerd personeel met name op uitvoerend niveau in de zorg is groot. Deze zorgvraag zal de komende jaren alleen maar toenemen, terwijl de beroepsbevolking onvoldoende meegroeit (zie o.a. Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, minister Helder 13 mei 2022).
Innovatieve oplossingen in dit toenemende spanningsveld van vraag en aanbod zijn meer dan ooit noodzakelijk. Calibris Advies biedt deze oplossingen toegespitst op diverse doelgroepen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die aan de kant staan in de maatschappij door een uitkering of een beperking, of mensen die in de zorg willen werken maar geen opleiding, te weinig werkervaring of niet het juiste diploma hebben. Nieuwkomers in Nederland komen lastiger aan het werk omdat taal en cultuur drempels zijn.
Stichting Calibris Advies is zeer succesvol en door middel van praktijk-leerprojecten, opleidingen en goede begeleiding zorgen zij dat velen hun dromen en kansen kunnen waarmaken.
Bij het realiseren van deze doelen is Calibris Advies een spil in de samenwerking tussen zorginstellingen, gemeenten, UWV en onderwijs.

De financieel gezonde organisatie wordt geleid door een directeur/bestuurder samen met een managementteam (3 regiomanagers) en telt op dit moment 43 vaste medewerkers.
Kernwaarden van Calibris Advies zijn:

 • Intrinsieke motivatie bij medewerkers om mensen te helpen die door omstandigheden niet zelfstandig hun kansen en mogelijkheden weten te benutten
 • In de uitoefening van de functie ondernemend zijn in het zien van kansen en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Een hoge mate van collegialiteit.
 • continue aandacht voor professionalisering en persoonlijke groei.

Calibris Advies heeft onlangs een strategische heroriëntatie afgerond en wil zich doorontwikkelen naar een organisatie waarbij professionaliteit centraal staat. Dit is de opgave waar de organisatie zich voor de komende jaren aan heeft gecommitteerd. Calibris wil haar maatschappelijke impact verder vergroten door de doelgroep te helpen aan een baan, goede begeleiding en een opleiding te bieden om daarmee bij te dragen aan de continuïteit van de zorg.

Governance

Calibris Advies heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit drie personen. Deze vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en ziet erop toe dat deze effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening.  Ook vervult de RvT een adviesrol voor het bestuur bij strategische keuzes, waarbij de klankbord functie van essentieel belang is. In verband met het beëindigen van de zittingstermijn zal de huidige voorzitter medio 2023 zijn functie neerleggen.
Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een mannelijke kandidaat.

Bestuur en Toezicht

De relatie tussen bestuur en toezicht wordt gekenmerkt door inzicht en inhoud en is gebaseerd op het vinden van evenwicht tussen draagkracht en de ambities van de organisatie. De relatie biedt ruimte om de productieve dialoog verder uit te bouwen en aan te vullen. Voor meer informatie over Calibris verwijzen wij naar www.calibrisadvies.nl.

De voorzitter

De basisattitude van de nieuwe voorzitter dient goed op de bestaande cultuur aan te sluiten en zal ook een combinatie in zich moeten hebben van inhoudelijke ambitie en een no-nonsense houding. De beoogd voorzitter van de RvT van Calibris is een strategisch denker, heeft zichtbaar affiniteit met de doelgroep en bezit natuurlijk gezag, gecombineerd met sensitiviteit en daadkracht.
Daarnaast bezit hij/zij:

 • Aantoonbaar bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Ervaring in de zorg- en welzijnssector en met name in de langdurige zorg, of aanverwante dienstverlening heeft de voorkeur;
 • Ruime ervaring als voorzitter RvT en kennis van en ervaring met organisaties in een groeifase;
 • Kennis van governance;
 • Een breed netwerk, waarbij kennis en ervaring van het krachtenveld waarin Calibris Advies opereert aanwezig is;
 • Authentiek en in staat om binnen het teamverband een vertrouwelijke werksfeer te creëren zodat gezond kan worden omgegaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;
 • Is verbindend, in staat om opbouwend om te gaan met tegenstellingen en weet op constructieve wijze tot een oplossing te komen;
 • Is maatschappelijke actief, is voldoende beschikbaar en heeft energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht komt regulier vier keer per jaar bijeen.
De bezoldiging van de voorzitter van Raad van Toezicht is vastgesteld op 7,5% van de bezoldiging van de bestuurder. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouders.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search.
De oriënterende gesprekken vinden plaats op 9 mei 2023. De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten van de shortlist worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op 25 mei vanaf 12.00 in Houten. Er wordt gestreefd de procedure eind mei af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 5 mei 2023) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26). Het voor deze procedure aangemaakte email adres voor de vacature is Calibris.toezicht@gsearch.nl.

Top