Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Bestuur Humanitas DMH

Voorzitter Raad van Bestuur Humanitas DMH

Strategisch, verbindend, doortastend, ambitieus

De organisatie

Humanitas DMH (dienstverlening aan mensen met een hulpvraag) is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie, werkzaam in drie rayons Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. De omzet bedraagt circa 85 miljoen en met ruim 1300 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen zij circa 3.200 mensen met een (verstandelijke) beperking en/of gedragsproblemen. Het zorgaanbod is breed; voor cliënten met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problemen, autisme en forensische zorg is het kwaliteitslabel Homerun ontwikkeld. Ook bieden ze zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in kleinschalige woonlocaties. De financiering vindt plaats op basis van de Wlz, Wmo, Wet Forensische Zorg en subsidies.

Humanitas DMH is een organisatie die het soms net even anders doet. Ze biedt ondersteuning op maat en gaat altijd uit van wat iemand kan of zou willen kunnen. De gedragen missie van Humanitas DMH is dat Bram en Aisha zich gelukkig voelen en ertoe doen. De namen Bram en Aisha staan voor iedere cliënt en medewerker van Humanitas DMH. Iedereen kan op zijn of haar manier het verschil maken.
Dit vraagt om een sterke organisatie, met een duidelijke visie en gedreven mensen. Mensen die zich samen sterk willen maken om iedereen een plek midden in de samenleving te geven. Deze samenleving verandert in een hoog tempo: een krappere arbeidsmarkt, een toenemende diversiteit aan doelgroepen, complexere problematiek, kleinere budgetten, woningen worden schaarser en duurder, technologische ontwikkelingen en een groeiende kloof tussen mensen die wel en niet mee kunnen doen in de maatschappij. Om de missie in deze snel veranderende context te volbrengen is een stevige uitdaging voor Humanitas DMH.

De strategie 2022-2026 geeft richting én vraagt om nadere invulling en uitwerking. 
Humanitas DMH vindt steeds houvast in onderstaande kernwaarden:
 

 • We werken samen aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie;
 • We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen;
 • Wij voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

Deze kernwaarden verbinden. Ze helpen om steeds de mens te blijven zien, horen en erkennen en zich te richten op het laten bloeien en ontwikkelen van zijn/haar talenten. Er wordt gekeken naar wat iemand in zijn eigen omgeving nodig heeft en er wordt flexibel ingespeeld op die situatie en dat moment. Deze manier van werken draagt bij aan een diverse, liefdevolle samenleving omdat de onderlinge verschillen tussen mensen worden gekoesterd.

Het profiel van de nieuwe bestuurder
 

 • Je bent het boegbeeld van Humanitas DMH, ondernemend van aard en in staat netwerken op te bouwen. Je hebt grote belangstelling voor de cliënten en hun naasten.
 • Je handelt vanuit de kernwaarden en draagt deze met enthousiasme uit. Je vertegenwoordigt Humanitas DMH met visie en focus naar buiten en je levert een actieve en zichtbare bijdrage aan de ontwikkelingen in de zorgsector en daarbuiten.
 • Je begrijpt de context waarbinnen Humanitas DMH werkt. Je staat open voor en zoekt actief naar nieuwe kansen en mogelijkheden en je kunt inspelen op ontwikkelingen en veranderingen binnen en buiten de organisatie. Daarbij beschik je over veranderkracht en doorzettingsvermogen, ben je besluitvaardig en toon je lef.
 • Jij geeft ruimte en vertrouwen aan cliënten en medewerkers in alle lagen van de organisatie. Je communiceert gelijkwaardig, bent benaderbaar, spreekt de taal van de cliënten en hecht veel waarde aan de bijzondere positie van medezeggenschap.
 • Je bent een inspirerend leider die medewerkers enthousiasmeert, draagvlak creëert en het goede voorbeeld geeft. Bovendien ben je open, transparant en beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je zorgt voor een gezonde financiële positie en continuïteit. Je geeft direct leiding aan de zeven leden van het MT en bent verantwoordelijk voor goed werkgeverschap. Je realiseert doelstellingen en zoekt en weegt daarbij de inbreng van alle belanghebbenden, waaronder de OR en CCR.

Humanitas DMH zoekt een nieuwe bestuurder met:
 

 • Visie op maatschappelijk ondernemerschap; verkent en herkent kansen en risico’s voor de organisatie, durft nieuwe wegen in te slaan, is niet bang voor tegenwind;
 • Ruime werkervaring in een bestuurlijke rol in de publieke sector;
 • De ambitie om het gedachtegoed te borgen en landelijk uit te dragen;
 • Aantoonbare ervaring met verandertrajecten, die oog heeft voor een, open en integer werkklimaat voor de medewerkers;
 • Gedegen kennis van bedrijfsvoering; ervaring met en aantoonbaar inzicht in bedrijfsvoeringprocessen, data & IT, financiën en vastgoed;
 • Aantoonbare affiniteit met zorg; goed ingevoerd zijn of snel ingevoerd raken in de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de zorgsector;
 • Bij voorkeur ervaring met het aansturen van een landelijk werkende organisatie;
 • Universitair werk- en denkniveau, verbindend en communicatief sterk.

Je herkent jezelf in de volgende persoonskenmerken:
 

 • Strategisch sterk; weet de visie te combineren met een aardse aanpak;
 • Bewust en alert op kwaliteit, leidend tot hoge cliënt- en medewerkerstevredenheid;
 • Besluitvaardig, gestructureerd en optimistisch, je straalt energie uit en denkt in kansen;
 • Combineert een zakelijke en doelgerichte houding met een sterk vermogen tot zelfreflectie;
 • Transparant, betrouwbaar, toegankelijk en laagdrempelig;
 • Integer en rolvast;
 • Innovatief, creatief en toekomstgericht.


De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie in een organisatie met zeer goede naam en kansen om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens 2 (klasse IV).

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. Deze oriënterende gesprekken vinden plaats op 27 en 28 februari 2023. De gesprekken bij Humanitas DMH zullen in de week van 6 t/m 10 maart plaatsvinden. We streven ernaar om de procedure vóór 1 april 2023 af te ronden. Een (ontwikkel) assessment kan deel uitmaken van de procedure. In het eindstadium van de procedure wordt er gebruik gemaakt van een CV-check en een referentieonderzoek.

Reageren

Indien je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van jouw cv en een helder onderbouwde motivatie. Je kan jouw brief en cv mailen naar het voor deze procedure door Governance Search aangemaakte email adres HumanitasDMH@gsearch.nl. Wij ontvangen jouw reactie graag uiterlijk 17 februari 2023.

Deze vacature is in behandeling bij
drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers
06 - 51 06 00 26.

Top