Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Voorzitter Raad van Bestuur Tactus (transitie-bestuurder)

Voorzitter Raad van Bestuur Tactus (transitie-bestuurder)

energiek, verbindend, ondernemend

Een cliënt is geen verslaafde, maar een mens met een verslaving. En deze verslaving is geen keuze. Herstel is dit echter wel. Dit is de visie van Tactus.

Tactus is een innovatieve organisatie en expert op het gebied van verslavingszorg. De zorg die wordt geboden focust zich niet op dat wat iemand niet kan, maar op de kracht en mogelijkheden die ieder persoon heeft. Tactus staat voor empowerment. Door de specialistische behandelingen krijgen mensen met een verslaving weer de regie over hun eigen leven. 

De organisatie

De omzet van Tactus bedroeg 100 miljoen euro in 2021. Dankzij de focus en specialisaties weet de organisatie zich binnen de sector als expertisepartner op het gebied van jeugd, forensische verslavingszorg, mensen met een verstandelijke beperking (LVB) en mensen met een trauma te profileren. Vanuit deze gedachte is Tactus een toekomstbestendige aanbieder in de verslavingszorg die zich positief onderscheidt, zowel in de regio met 46 locaties in Overijssel, Flevoland en een deel van Gelderland, als landelijk te midden van andere zorgaanbieders.

Tactus heeft ruim 1500 medewerkers, circa 80 vrijwilligers en 18 ervaringsdeskundigen die zich dagelijks inzetten voor de organisatie. De gepassioneerde medewerkers leveren hoogwaardige behandeling en begeleiding voor specifieke doelgroepen binnen de verslavingszorg. De focus ligt op integrale dienstverlening door samenwerking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het HPO (High Performance Organisation) Raamwerk dat de nadruk legt op eigenaarschap en zelforganisatie (in teams) om doelen te realiseren. Daarnaast ligt de nadruk op samenwerkingsinitiatieven met ketenpartners. Tactus vervult hierin een voortrekkersrol en wil deze (blijven) vervullen bij het samen inrichten van een goed zorglandschap.

Tactus herkent het belang en de toegevoegde waarde van het werken met een groot aantal ervaringsdeskundigen. Voor veel cliënten is de echte ervaring die zij inbrengen een nuttige maar ook nadrukkelijke prikkel om zelf tot herstel te komen. Tactus streeft naar een geleidelijke jaarlijkse groei van de inzet en opleiding van ervaringsdeskundigen en biedt intensieve training en scholing.

Tactus is innovatief op het gebied van e-health toepassingen in de cliëntenzorg. De organisatie zet intensief in op blended zorg; face to face contact gecombineerd met e-health toepassingen. Er wordt actief gewerkt naar een volgend niveau van databeheer en communicatie en het toepassen van digitale mogelijkheden in de zorg en administratie.

Organisatiestructuur

De Raad van Bestuur (RvB) bestuurt in goed overleg met de binnen Tactus functionerende adviesorganen. De samenwerking met de Raad van Toezicht (RvT) kenmerkt zich door de dialoog en open communicatie met respect voor ieders rol.

Tactus kent een eenhoofdige RvB met twee managementlagen. De organisatorische laag onder de RvB bestaat uit duaal management bestaande uit vier zorgmanagers, vier divisiemanagers en twee stafmanagers. In deze vorm functioneert de organisatie nu drie jaar.

Door de zorgmanagers (inhoudelijke professionals) deel te laten nemen en management verantwoordelijkheid te geven is Tactus in staat om de organisatie te sturen op basis van inhoud. De geneesheer-directeur neemt regelmatig deel aan de MT-vergadering.

Binnen Tactus is er een toegewijde en constructieve Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal de huidige bestuurder de organisatie in 2023 verlaten. In verband met de veelheid van ontwikkelingen in de zorg en na een lange periode van continuïteit van bestuur wordt er gekozen voor een transitie-bestuurder.

Uw opdracht voor de organisatie
 

 1. De visie en missie van Tactus de komende jaren verstevigen en uitbouwen en waar nodig herijken. Het Integraal Zorgakkoord stelt de zorg, en dus ook Tactus, voor een forse opgave. De organisatie dient dan ook verder verduurzaamd te worden op een aantal belangrijke beleidsterreinen, waaronder de arbeidsmarkt, vastgoed en financiering.
 2. De financiële continuïteit bewaken met de focus op een flexibele bedrijfsvoering en procesoptimalisatie.
 3. Het optimaal faciliteren van het managementteam en haar in haar kracht zetten zodat zij in staat is haar sleutelrol te vervullen in de organisatieontwikkeling.
 4. De goede samenwerking met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad voortzetten en borgen om samen een cultuur te scheppen waarbinnen optimale zorg geleverd kan worden en goed werkgeverschap verder uitgebouwd kan worden.
 5. De algemene expertise en de positieve rol in de ketenzorg uitbouwen en versterken om de grote thema´s van de regio en daarbuiten te tackelen.
 6. Een toekomstbestendige organisatie borgen door (digitale) innovatie en ondersteuning van een optimale informatisering.

Uw profiel

 

 • U bent gepassioneerd om in de rol van (transitie-)bestuurder een verschil te maken in de verslavingszorg.
 • Met uw authentieke visie en bevlogenheid weet u mensen te verbinden en te motiveren zodat zij kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Tactus. U bent sociaal en werkt graag samen - zowel binnen de organisatie als daarbuiten - met samenwerkingspartners, opdrachtgevers en andere stakeholders.
 • U bent innovatief, koersvast en u heeft een duidelijke visie op het zorglandschap. Middels de inhoud positioneert u de organisatie stevig in het werkveld.
 • U weet de mensen om u heen te inspireren. U daagt niet alleen uzelf, maar ook anderen uit om te blijven vernieuwen en te excelleren. U geeft collega´s graag een podium en wordt blij als u hen in hun volle kracht ziet staan.
 • U bent oplossingsgericht en u heeft een goed ontwikkeld relativeringsvermogen. U bent een echte aanpakker en denkt in mogelijkheden. U gelooft in de toegevoegde waarde van medezeggenschap en betrekt anderen in de verschillende processen.
 • U heeft academisch werk- en denkniveau en u analyseert problemen snel en precies.
 • U bent een (transitie)bestuurder met ruime ervaring in vergelijkbare transitievraagstukken. U wilt zich voor een periode van ongeveer 18 maanden committeren aan de organisatie.
 • Affiniteit en/of ervaring in de verslavingszorg en affiniteit met de doelgroep zijn van doorslaggevende betekenis.

Honorarium

De bezoldiging van de Raad van Bestuur geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens. De honorering valt in klasse V.

Procedure

De kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op 13 en 16 januari 2023. De selectiegesprekken bij Tactus zullen plaatsvinden op 20 januari 2023. In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een CV-check en een referentieonderzoek. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

We streven ernaar om de procedure vóór 1 maart 2023 af te ronden.

Reageren

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van uw cv en een helder onderbouwde motivatie. U kunt de brief en cv mailen naar Tactus.transitiebestuur@gsearch.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 9 januari 2023.
Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. Houtzagers (06 - 51 06 00 26)

Top