Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Manager Gezondheidscentra Stichting ZONBOOG

Manager Gezondheidscentra Stichting ZONBOOG

Doelbewust, sensitief, besluitvaardig

Persoonlijk, dichtbij en onder één dak, dat is ZONBOOG (Capelle aan den IJssel). Stichting ZONBOOG is een organisatie die actief is in het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond.

Organisatie

Deze zorgprofessionals werken en handelen vanuit hun beroepsnormen aan individuele en persoonsgerichte patiëntenzorg, waarbij de samenwerking met de patiënt centraal staat.

Op dit moment bestaat ZONBOOG uit negen gezondheidscentra waarin samengewerkt wordt met vier apotheken, drie fysiotherapiepraktijken en een logopediepraktijk. Ter ondersteuning van de medewerkers bij de primaire zorgtaak heeft ZONBOOG een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. Men draagt in de regio Rijnmond zorg voor circa 70.000 patiënten.

Het leidend principe in de organisatie is de tevredenheid en het plezier van de medewerkers waarbij uitwisseling van kennis en kunde en het stimuleren van elkaar centraal staat.

Medewerkerstevredenheid is een gemeenschappelijk kompas waardoor ZONBOOG gestaag groeit. Daarnaast zet de organisatie in op innovatie en maatschappelijk slim ondernemen waardoor ZONBOOG een waardevolle samenwerkingspartner is voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Elk gezondheidscentrum is een plaats waar een team van professionals multidisciplinair samenwerkt met als doel de benodigde zorg rondom de patiënt/cliënt zo effectief mogelijk te organiseren. Een grote toegevoegde waarde van de centra is dat de professionals elkaar en de hulpverleners in de wijk kennen. In een gezondheidscentrum wordt samengewerkt tussen minimaal drie disciplines, afhankelijk van de opbouw van de wijk.

Vanuit ZONBOOG Holding B.V. worden diensten aangeboden aan de gezondheidscentra, aan individuele zorgaanbieders buiten de centra en andere organisaties in de eerste lijn. ZONBOOG profileert zich daarnaast als een innovatieve specialist in het verzorgen van ICT-diensten in de eerste lijn.

Opdracht

De opdracht voor ZONBOOG is haar gedachtengoed toekomstbestendig maken in een sterk veranderend zorglandschap. Een goede positionering van de gezondheidscentra dient bij te dragen aan deze ingezette koers. Er zijn 9 gezondheidscentra, waarvan jij voor circa 5 centra verantwoordelijk bent. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en geeft leiding aan de praktijkmanagers van de huisartsenzorg, de coördinerende fysiotherapeuten en de beherend apothekers. Daarnaast geef je indirect leiding aan de circa 140 medewerkers in de gezondheidscentra.

Je werkt nauw samen met je collega die verantwoordelijk is voor de overige centra. Je maakt deel uit van het managementteam en je overlegt met en rapporteert aan de Bestuurder.

De kerntaken van de opdracht zijn:

 • Het stimuleren en faciliteren van de praktijkmanagers, evenals de coördinerende fysiotherapeuten en apothekers. Je stelt ze in staat de eigen integrale verantwoordelijkheid voor hun eigen onderdeel in te vullen.
 • Een goede en continue ontwikkeling van de medewerkers, waarbij ervaren medewerkers worden gecoacht en onervaren medewerkers worden (bij) gestuurd met als uiteindelijk oogmerk autonomie en zelfstandigheid in de functie. Verbinding en verbondenheid zijn daarbij belangrijke dragers van de huidige cultuur.
 • Je coördineert de ZONBOOG brede cycli, waaronder audits, jaarplannen en begroting.
 • Je vertegenwoordigt op managementniveau in externe overleggen de gezondheidscentra en onderzoekt mogelijkheden tot samenwerken.
 • De realisatie van de organisatiedoelstellingen waarvoor je samen met het managementteam verantwoordelijk bent. Je bent een volwaardig lid van het MT en verwoordt in het MT signalen van praktijkmanagers, coördinerend fysiotherapeuten en apothekers en informeert hen goed over de besluiten uit het MT.
 • Je werkt nauw samen met je collega-manager gezondheidscentra, en waar mogelijk opereren jullie gezamenlijk en/of op elkaar afgestemd zodat er een gezamenlijke wijze van werken binnen ZONBOOG wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn jullie verantwoordelijk voor ZONBOOG brede onderwerpen zoals bijvoorbeeld kwaliteit en nog nader te benoemen onderwerpen.
 • Je hebt een actieve inbreng ten behoeve van het algemene beleid en het specifieke beleid voor de gezondheidscentra. Je bent gedreven op de inhoud en weet ook vanuit het gemeenschappelijke belang te redeneren.

Profiel
 

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, weet mensen te inspireren en in synergie met elkaar de goede patiëntenzorg te behouden en te verhogen. Je vertrekpunt is faciliterend management, waarbij je kernbegrippen hanteert als autonomie, zelfstandigheid en vertrouwen.
 • Je hebt aantoonbare management- en leidinggevende ervaring in de (eerstelijns) zorg. Je weet draagvlak te creëren en kan daarbij prioriteiten en doelen stellen om de voortgang te bewaken.
 • Je verstevigt het netwerk van de organisatie en weet de centra verder te versterken en de dienstverlening te verankeren.
 • Je bent een verbinder; in de interne en externe samenwerking de inspirator en hebt nadrukkelijk oog voor het primaire proces in de verschillende vormen van dienstverlening.
 • Je hebt oog voor een goede professionele en collegiale samenwerking. Je bent gericht op het bereiken van het gemeenschappelijke resultaat.
 • Je bent een vakman/vakvrouw, integer, transparant en uitstekend thuis in het werken met professionals bij voorkeur in de eerstelijnszorg.
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ervaring in de zorg.

Het is een boeiende, zelfstandige en uitdagende positie in een werkveld in transitie, waarin je de mogelijkheid hebt om in een mooie en bekende organisatie de kansen te effectueren om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie (CAO- Huisartsenzorg).

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. Deze gesprekken vinden plaats op 16 juni 2022.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In het eindstadium van de selectieprocedure worden, na instemming, referenties ingewonnen van benoembare kandidaten. We streven ernaar om de procedure vóór 1 juli 2022 af te ronden.

Reageren

Indien je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van jouw cv en motivatie. 
Je kunt jouw brief en cv mailen naar ZONBOOG@gsearch.nl.

Wij ontvangen jouw reactie graag uiterlijk 13 juni Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

Top