Vacatures
Terug
Home
Vacatures
Interim Bestuurder (bedrijfsvoering)

Interim Bestuurder (bedrijfsvoering)

procesmatig, transparant en visie als kompas

De organisatie, in het oosten van het land, heeft een omzet van circa 90 miljoen en is ontstaan door het samengaan van verschillende verzorgings- en verpleeghuizen.

De organisatie

De organisatie kent een tweehoofdig collegiaal bestuur. Vanwege langdurige afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) zijn wij op zoek naar een interim-bestuurder, die brede ervaring heeft als (interim-)bestuurder en rust en overzicht brengt

De organisatie is in transitie en de eerste fase van het transitieplan is afgerond. Er zijn duidelijk positieve resultaten behaald. Het aantal managementlagen is teruggebracht; de samenwerking tussen en de kosten van ondersteunende functies en het primaire proces zijn beter in balans. In deze fase van de transitie is er een integratieslag nodig om tot een samenhangend geheel te komen. De samenhang, afstemming en verbinding in combinatie met executiekracht, is een essentiële voorwaarde om de beoogde resultaten te behalen.

Er is veel aandacht voor de kwaliteitsaspecten in de driehoek van zorg, behandeling en welzijn. De vastgoedstrategie is ontwikkeld en staat ten dienste van de zorgvisie. De komende periode wordt er gewerkt aan een businesscase voor nieuwbouw op het terrein.

Raad van Bestuur

De RvB werkt vanuit het model van collegiaal bestuur. Het is van belang dat zij elkaar in de eerste plaats goed verstaan als mens en als professionele bestuurder. Houding en gedrag zijn complementair, terwijl kennis en vaardigheden kunnen verschillen maar elkaar moeten aanvullen. In houding en gedrag zijn ze elkaars gelijken en ze zijn beiden aanspreekpunt voor de RvT. Als team vormen ze het koppel dat bij uitstek waarde toevoegt aan de bestuurlijke en organisatorische processen. Ze stimuleren samenwerking en vertonen hierin voorbeeldgedrag. De nadruk ligt als team op eenduidige sturing op proces, inhoud en resultaat vanuit een gedeelde veranderkundige visie. Men ondersteunt elkaar, spreekt elkaar aan op de genoemde aspecten en vult elkaar aan op ieders domein. De collegiale, maar vooral ook de integrale organisatieverantwoordelijkheid van de RvB, houdt in dat de leden zowel in ervaring als expertise complementair dienen te zijn.

De Opdracht voor de komende jaren
 

 • De RvB heeft als belangrijke opdracht: de ingezette transitie als een twee-eenheid naar een volgende fase te brengen. Geleidelijk aan wordt dan zichtbaar en duidelijk hoe de organisatie er na de transitie idealiter uitziet. Op een aantal fronten is echter verduidelijking nodig.
 • Er liggen gedegen analyses/rapportages over de belangrijke thema's, en deze worden stap voor stap geïmplementeerd. Het integreren van deze plannen, het procesmatig werken is een belangrijke randvoorwaarde voor de ingezette transitie.
 • Tegelijkertijd is het tijd om het vizier weer verder naar voren te richten: de komende periode wordt gewerkt aan de formulering van een meerjarenstrategie.
 • Naast de organisatieontwikkeling, kwaliteit van zorg en de financiële gezondheid is ook de toekomstige huisvesting een belangrijk thema. Het strategische huisvestingsplan geeft helder weer hoe vastgoed de zorgvisie kan versterken en uitdragen. Vanuit verschillende scenario's dienen belangrijke keuzes gemaakt te worden, waarbij financiële haalbaarheid een randvoorwaarde is.

De interim-bestuurder
 

 • Heeft academisch denkniveau en ruime bestuurlijke ervaring.
 • Heeft kennis op het gebied van bedrijfsvoering en (strategisch) vastgoed en vastgoedvraagstukken.
 • Verbindt zich aan de uitgezette koers en draagt deze uit. U bent een uitstekende sparringpartner voor uw collega-bestuurder en het managementteam, waarbij u vanuit uw kennis en ervaring rust brengt en overzicht houdt, met name op het terrein van bedrijfsvoering en financiën.
 • Beschikt over kennis en ervaring van transitie, transformatie en programmamanagement en heeft eveneens ervaring in het formuleren van een meerjarenstrategie.
 • Is een verbinder met executiekracht, die authentiek en met bevlogenheid anderen weet te inspireren.
 • Betrekt anderen in de verschillende processen, kan goed samenwerken, is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkeld relativeringsvermogen.
 • Begrijpt hoe een cultuur zich vormt en ontwikkelt en brengt de organisatie met behoud van het goede in de volgende ontwikkelingsfase.
 • Heeft de drive om een stimulerende leer- en werkomgeving te creëren en andere te stimuleren hun verantwoordelijk te nemen.

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie in een mooie organisatie, met kansen om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Er is besloten om een interim-bestuurder te werven met bovenstaand profiel voor de duur van ongeveer 6 maanden, voor 3 dagen per week, dit in samenspraak met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Governance Search. We streven ernaar om de procedure vóór 16 april 2022 af te ronden. Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u vóór 8 april 2022 te reageren, met toezending van uw cv en motivatie naar interim@gsearch.nl.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met drs. Hanneke Houtzagers (06 - 51 06 00 26).

 

Top